TRANSPARÈNCIA – NORMATIVA I DOCUMENTS EN TRAMITACIÓ


Textos normatius en fase de projecte


Què conté aquesta categoria?
Els Avantprojectes de Llei i els Projectes de Reials Decrets Legislatius en el moment en què se sol·liciten els dictàmens als òrgans consultius corresponents. Si no se sol·licita cap informe o dictamen, els textos es publicaran quan siguen remesos a les Corts Generals per a la seua tramitació parlamentària, en el cas dels Projectes de Llei, o quan siguen aprovats i publicats, en el cas dels Reials Decrets Legislatius i els Reials Decrets.

En coherència amb les directrius de tècnica normativa, els avantprojectes i projectes proposats per diversos Ministeris figuren entre les disposicions del Ministeri de la Presidència com a PROPOSTES CONJUNTES.


EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ADEQUACIÓ A L’ACTUAL NORMATIVA PER RAÓ DELS DIFERENTS CANVIS ORGANITZATIUS QUE S’HAN ANAT PRODUINT)

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ(PUBLICACIÓ AJUNTAMENT)08/06/2020DATA D’APROVACIÓ(PUBLICACIÓ BOP)08/06/2020DATA DE PUBLICACIÓ(PORTAL DE TRANSPARÈNCIA D’ALMUSSAFES)18/06/2020PERÍODE D’EXPOSICIÓ FINS AL03/08/2020EDICTE AJUNTAMENT (APROVACIÓ INICIAL)ANUNCI BOP (APROVACIÓ INICIAL)

EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (POSSIBILITAR EL VOT NO PRESENCIAL EN LES SESSIONS PLENÀRIES)

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ(PUBLICACIÓ AJUNTAMENT)28/04/2020DATA D’APROVACIÓ(PUBLICACIÓ BOP)12/05/2020DATA DE PUBLICACIÓ(PORTAL DE TRANSPARÈNCIA D’ALMUSSAFES)02/06/2020PERÍODE D’EXPOSICIÓ FINS AL15/07/2020EDICTE AJUNTAMENT (APROVACIÓ INICIAL)ANUNCI BOP (APROVACIÓ INICIAL)

Cargando…

Algo ha ido mal. Por favor, recarga la página y/o inténtalo de nuevo.