MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

* (@) Si desitja enviar un correu electrònic a algun dels membres de la Junta, polse sobre les imatges.

Els membres de la Junta de Govern Local són:

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Alcalde – President

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Primera Tinenta d’Alcalde

FAUSTINO MANZANO FUENTES

Segon Tinent d’Alcalde

PAQUI OLIVER GIL

Tercera Tinenta d’Alcalde

PAU BOSCH ALEPUZ

Quart Tinent d’Alcalde