ADMINISTRATIU/VA

TIPUSFUNCIONARI/A INTERÍ/NA
GRUPC1
PLACES1
DRETS D’EXÀMEN20 EUROS
INSTÀNCIESDEL 30 DE SETEMBRE FINS AL 15 D’OCTUBRE DE 2020 (AMBDÓS INCLOSOS)

DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
INSTÀNCIA29/09/2020
BASES DEFINITIVES29/09/2020
ANUNCI AJUNTAMENT
(qualificacions del segon
exercici i data de l’entrevista)
03/12/2020
ANUNCI AJUNTAMENT
(rectificació en les
qualificacions del
primer exercici)
27/11/2020
PLANTILLA CORRECTORA
DEL PRIMER EXERCICI
26/11/2020
ANUNCI AJUNTAMENT
(qualificacions del primer
exercici i data del segon)
26/11/2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
(llistat provisional d’admesos/es,
i data començament proves)
11/11/2020
ANUNCI BOP29/09/2020