TAQUILLER/A (CONSERGE)

TIPUSPERSONAL LABORAL
(CONSOLIDACIÓ d’OCUPACIÓ TEMPORAL)
GRUPAP
PLACES1
DRETS d’EXAMEN15 euros
INSTÀNCIESDEL 12 DE FEBRER FINS AL 10 DE MARÇ

DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
INSTÀNCIA11/02/2020
BASES DEFINITIVES11/02/2020
QUALIFICACIONS FINALS18/12/2020
QUALIFICACIONS DEL SEGON
EXERCICI
09/12/2020
PLANTILLA CORRECTORA
DEL PRIMER EXERCICI
26/11/2020
QUALIFICACIONS DEL PRIMER
EXERCICI I DATA DEL SEGON
26/11/2020
ANUNCI BOP: Llistat provisional
i definitiu d’admesos/es,
nomenament tribunal i data
d’examen
23/10/2020
ANUNCI BOE11/02/2020
ANUNCI BOP31/12/2019