POLICIA

JUNTA LOCAL DE SEGURETATPROTECCIÓ CIVILEMERGÈNCIES
Junta Local de Seguretat
Protecció Civil
Emergències
TELÈFONS D’INTERÉSCAMPANYES EN ACTIUESTACIONAMENT ACTES FESTIUS
Telèfons d'interés
Campanyes en actiu
Estacionament actes festius

El Cos de la Policia Local d’Almussafes és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada, davall la superior autoritat i dependència directa de l’Alcaldia, sense perjuí de les competències atribuïdes, en matèria de policia judicial, a magistrats, jutges i membres del ministeri fiscal.

La Policia Local d’Almussafes és un servici públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana de la localitat, a la prestació d’auxili i a la millora de la qualitat de vida i benestar dels veïns i veïnes.INFORMACIÓ
ADREÇA: Santa Creu, 1
VORE AL MAPA
HORARI D’ATENCIÓ Les 24 hores del dia
TELÈFON96 178 19 83
FAX 96 178 49 92
E-MAIL almussafes_pol@gva.es
CONTACTAR