INFORMACIÓ ECONÒMICA 2020

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2020
Pressupostos per programes 2020
Pressupost econòmic 2020
Annex d’inversions 2020
Annex subvencions nominatives 2020
Bases d’execució pressupost 2020
PRESSUPOST EMPSA 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Compte de pèrdues i ganàncies

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2020 – ingressos
Resum 1er trimestre 2020 – despeses
DEUTE VIU 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (AJUNTAMENT I EMPSA) 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP 1er trimestre 2020