INFORMACIÓ ECONÒMICA 2020

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2020
Pressupostos per programes 2020
Pressupost econòmic 2020
Annex d’inversions 2020
Annex subvencions nominatives 2020
Bases d’execució pressupost 2020
PRESSUPOST EMPSA 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Compte de pèrdues i ganàncies

Queden suspeses les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i deute públic per a l’exercici 2020 i 2021, segons acord del Consell de Ministres de data 6/10/2020, i apreciat pel Congrés dels Diputats en data 20/10/2020

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum primer trimestre 2020 – ingressos
Resum primer trimestre 2020 – despeses
Resum segon trimestre 2020 – ingressos
Resum segon trimestre 2020 – despeses
Resum tercer trimestre 2020 – ingressos
Resum tercer trimestre 2020 – despeses
Resum quart trimestre 2020 – ingressos
Resum quart trimestre 2020 – despeses
DEUTE VIU 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2020
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2020NO
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2020NO
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2020

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (AJUNTAMENT I EMPSA) 2020
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP primer trimestre 2020
PMP segon trimestre 2020
PMP tercer trimestre 2020
PMP quart trimestre 2020