URBANISME – SERVEIS

PLANTEJAMENT VIGENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
01 – PLA GENERAL
Modificacions
Normativa
02 – PLA PARCIAL ÁREA INDUSTRIAL ALMUSSAFES
Modificacions
Normativa
Plànols
03 – PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ PARC INDUSTRIAL
Normativa
04 – PLA ESPECIAL LA TORRE
Pla Especial La Torre
05 – PLA PARCIAL PORTETA
Pla Parcial Porteta

PARC INDUSTRIAL REI JOAN CARLES I

Asociación de Propietarios y Usuarios Parque Industrial Juan Carlos I

El parc Industrial, promogut per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Almussafes, a través del Sepiva (empresa pública de la Generalitat Valenciana), va ser dissenyat amb la col·laboració de Ford Espanya, aplicant la seua experiència logística en els processos productius del sector de l’automoció.

• Les obres de la primera fase del parc van començar en 1995 i van finalitzar en 1996 (obres d’infraestructura).
• Superfície total de 660.000 m2
• Les empreses instal·lades en esta primera fase van ser al voltant de seixanta.
• L’ocupació d’estes empreses superava al començament del 2004 les 3.000 persones.
• El parc va ser inaugurat pel Rei El senyor Joan Carles I el 20 d’octubre de 1996.

AMPLIACIÓ REALITZADA SEGONA FASE

• Superfície de l’ampliació de 767.000 m2.
• Finalització de les obres d’infraestructura durant 2003.
• Durant el 2004 / 2005 van construir les seues naus un bon nombre d’empreses, i l’ampliació va estar pràcticament completada en 2006.

La superfície total del parc Industrial és de 1.433.000 m2 (incloent les 2 fases), i l’ocupació supera les 6.000 persones en l’actualitat, sent les empreses instal•lades aproximadament 110.

FORD ESPANYA/PARC INDUSTRIAL

L’aportació de Ford Espanya és evident per al desenrotllament del parc Industrial , ja que més del 90% de les empreses instal•lades en la primera fase eren proveïdors de Ford. En la segona fase van ser d’un 30 a un 40%, encara que la superfície que han ocupat els proveïdors de Ford ha arribat a un 50%.

IMPORTÀNCIA DEL PARC INDUSTRIAL D’ALMUSSAFES

El parc Industrial ha rebut en estos anys visites de totes les multinacionals del sector i la premsa especialitzada. En l’actualitat, les idees noves estan sent aplicades per les empreses més avançades en l’automoció, destacant la logística que per mitjà de tres túnels des del parc Industrial, nou empreses envien automàticament les peces seqüenciades a les línies de muntatge de Ford Espanya. Per tant, el parc Industrial d’Almussafes ha sigut i continua sent pioner a nivell mundial en el sector de l’automòbil.