BENESTAR SOCIAL – ACTIVITATS

PROGRAMA DE SUPORT EDUCATIU

Es tracta d’una activitat a través de la qual s’hi ajuda a determinats alumnes que compleixen una sèrie de requisits a fer les tasques escolars en un espai i horari determinat.

PROGRAMA D’ABSENTISME

Es tracta d’un programa de lluita contra l’absentisme escolar, a través del seguiment protocolaritzat de control de les faltes d’assistència de l’alumant de l’IES, el qual inclou la informació telefónica immediata i diària a les famílies per tal de justificar-ne les faltes.

SETMANA DE LA TERCERA EDAT

Programació d’una sèrie d’actes de caràcter festiu i cultural amb els quals la població d’Almussafes rendix homenatge als seus majors.

SETMANA DE LA DONA

Es tracta d’un seguit d’actes, tant de carácter recreatiu i cultural com reivindicatiu, que tenen com a finalitat donar a conèixer la situació de la dona i reflexionar sobre les formes de superar les desigualtats.

AJUDA A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL

L’Ajuntament d’Almussafes pertany al Fons Valencià per la Solidaritat, associació de caràcter municipal que s’encarrega de canalitzar les aportacions de les entitats locals per a la Cooperació i l’ajuda al desenvolupament del Tercer Món.