PROTECCIÓ CIVIL

VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL

L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil es fa constituir per acord plenari de data 8 de setembre de 2008. Aquesta agrupació porta a terme la seua missió en el marc del Pla Territorial Municipal front a Riscos, el Pla Territorial d’Emergència de la Comunitat Valenciana i els diversos Plans Especials i Procediments d’Actuació front a Riscos Específics, amb subjecció a les ordres que es reben del Mando Únic.

FUNCIONS
Les funcions que podran ser objecte de desplegament per l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil són:
EN EL MARC DE LA PREVENCIÓ
– Col·laboració en els estudis de riscos de la localitat, preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.
– Col·laboració i suport a la confecció i divulgació dels plans d’Autoprotecció en els dits centres.
– Col·laboració en l’elaboració i manteniment del Pla Territorial Municipal i els Planes d’Actuació Municipal enfront de riscos específics.
– Col·laborar en la confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a col·lectius afectats pels distints riscos, complint amb les directrius donades per l’Ajuntament.
– Col·laboració en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.), sempre coordinats per l’òrgan competent que corresponga.
EN EL MARC DE LA INTERVENCIÓ
– Suport als Servicis Essencials d’Intervenció, a requeriment d’estos.
– Col·laborar en l’atenció a afectats en emergències, (evacuació, alberg, abastiment…), sempre coordinats per l’òrgan competent que corresponga.
– En general, execució de les missions encomanades pel Pla Territorial Municipal i els Planes d’Actuació Municipal enfront de riscos específics.
INFORMACIÓ
Ubicació: Ctra. CV 42, Km 36,2
Telèfon: 96 179 52 96
FACEBOOK
CONTACTAR

AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS AMBIENTALS

Voluntariat Ambiental

Tenint en compte que una de les línies estratègiques (finalitats) que sustenten l’Agenda 21 Local és la sensibilització dels ciutadans per aconseguir una millora de la qualitat ambiental de la localitat, l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Medi Ambient i amb el suport del Fòrum de Participació Ciutadana, creà el Voluntariat Ambiental d’Almussafes, en gener de l’any 2010.

Si et preocupa la conservació i protecció del patrimoni natural i vols millorar la qualitat ambiental de la localitat, fes-te voluntari.

QUI POT SER VOLUNTARI?
Qualsevol veí i veïna de la localitat a la que li preocupe el seu entorn i vulga col·laborar d’una manera activa en la recuperació i protecció del mateix.
Tan sols és necessari omplir la fitxa d’inscripció i entregar-la en l’ajuntament.
Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i estar degudament autoritzats pels seus pares o tutors.
OBJECTIUS
– Fomentar iniciatives de participació social per a la defensa dels valors naturals en el propi terme municipal.
– Suport i difusió dels principis bàsics de l’educació ambiental.
– Desenvolupament de programes de formació ambiental.
– Creació i foment d’una consciència i sensibilització ambiental entre la ciutadania.
– Realització d’accions dins del marc del desenvolupament sostenible.
– Impuls als valors de solidaritat, cooperació, responsabilitat i igualtat.
– Restauració, conservació i protecció d’espais naturals.
– Millora de la qualitat ambiental i de vida a la localitat.
ACCIONS
– Elaboració d’un catàleg dels espais degradats del terme municipal.
– Recuperació i reforestació de les citades zones naturals degradades.
– Neteja i recollida de residus en espais d’interés natural i paisajístic dins i fora del casc urbà.
– Senyalització de rutes i itineraris de senderisme al terme municipal.
– Idenfificació i demarcació d’espècies vegetals arbòries.
– Recuperació d’ullals.
– Creació de carrils bici al terme municipal.
– Convocatòria de cursos de formació i tallers per a l’educació ambiental.
– Conservació i recuperació d’habitats per a la fauna.

ACTIVITATS