CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Durant la sessió plenària, celebrada el passat dia 5 de març de 2015, la corporació municipal va aprovar la creació del Consell Econòmic i Social. Fins a la data encara no s’ha celebrat sessió constitutiva del mateix.

El Consell Econòmic i Social d’Almussafes (CES) és un òrgan municipal consultiu sectorial de participació dels agents econòmics i socials (sindicats, patronals, associacions de desocupats i altres agents professionals o semblants) en els assumptes que incidixen en el desenrotllament econòmic, ecològic i social del municipi. La seua funció és la d’una taula permanent de negociació i cooperació entre Ajuntament i agents socials en els assumptes del poble en què coincidixen.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
CREACIÓ DEL CES
REGLAMENT DEL CES
EDICTE D’APROVACIÓ
I REGLAMENT DEL CES