BENESTAR SOCIAL – DOCUMENTS D’INTERÉS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Conveni TGSS de Cuidadors No Professionals de Persones Dependents
Estatuts de la Taula de la Solidaritat
Pla municipal d’igualtat de dones i homes d’Almussafes
Manual de serveis del departament de Benestar Social

SOL·LICITUDS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Dependència
Menjar a Casa
Reconeixement grau minusvalia
Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. Poden sol·licitar-la les persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Targeta zona aparcament
Teleassistència
Plaça residencial de tercera edat