PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLAMENT REGULADOR DEL
FUNCIONAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL D’ESPORTS
REGLAMENT REGULADOR DEL
FUNCIONAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL AGRARI
ORDENANÇA REGULADORA DEL
REGISTRE ELECTRÒNIC
ORDENANÇA REGULADORA DE
L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
(ADHESIÓ)
ORDENANÇA REGULADORA DE
TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN
I ACCÉS A LA INFORMACIÓ