GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ – ORGANIGRAMA

CÀRRECRESPONSABLE
Regidor/a:
Regidora d’HisendaDavinia Calatayud Sebastiá
Personal del Departament:
TresorerGonzalo Gil Gómez
Directora del serviciRosa Mª Llorens Bellod
TècnicNuria Medina Iborra
Administratiu de TresoreriaManuel J. Lozano Cabeza
Auxiliar de recaptacióMª José Pérez
Auxiliar de gestió tributàriaGraciela Alepuz