TRANSPARÈNCIA – PERFIL DEL CONTRACTANT

Què conté aquesta categoria?
Contractes (a partir de 2016):

Tots els contractes, esmentant el seu objecte, durada, import de licitació i d’adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia. Pot accedir a tota la informació de l’Ajuntament en matèria de contractació a la Plataforma de contractació del sector públic.