INFORMACIÓ ECONÒMICA 2019

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2019
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2019
Pressupostos per programes 2019
Pressupost econòmic 2019
Annex d’inversions any 2019
Annex subvencions nominatives 2019
Bases d’execució pressupost 2019
PRESSUPOST EMPSA 2019
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Pressupost anual

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2019
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2019 – ingressos
Resum 1er trimestre 2019 – despeses
Resum 2on trimestre 2019 – ingressos
Resum 2on trimestre 2019 – despeses
Resum 3er trimestre 2019 – ingressos
Resum 3er trimestre 2019 – despeses
Resum 4rt trimestre 2019 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2019 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2019
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2019
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2019
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2019

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (AJUNTAMENT I EMPSA) 2019
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP 1er trimestre 2019
PMP 2on trimestre 2019
PMP 3er trimestre 2019
PMP 4rt trimestre 2019