INFORMACIÓ ECONÒMICA 2017

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2017
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2017
Pressupostos per programes 2017
Pressupost econòmic 2017
Annex d’inversions any 2017
Annex subvencions nominatives 2017
Bases d’execució pressupost 2017
PRESSUPOSTOS EMPSA 2017
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Balanç de situació
Compte de pèrdues i ganàncies

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2017
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2017 – ingressos
Resum 1er trimestre 2017 – despeses
Resum 2on trimestre 2017 – ingressos
Resum 2on trimestre 2017 – despeses
Resum 3er trimestre 2017 – ingressos
Resum 3er trimestre 2017 – despeses
Resum 4rt trimestre 2017 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2017 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2017
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2017
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2017
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2017

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 1er trimestre 2017
Morositat 2on trimestre 2017
Morositat 3er trimestre 2017
Morositat 4rt trimestre 2017