INFORMACIÓ ECONÒMICA 2018

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2018
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2018
Pressupostos per programes 2018
Pressupost econòmic 2018
Annex d’inversions 2018
Annex subvencions nominatives 2018
Bases d’execució pressupost 2018
PRESSUPOSTOS EMPSA 2018
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Balanç de situació
Compte de pèrdues i ganàncies

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2018
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2018 – ingressos
Resum 1er trimestre 2018 – despeses
Resum 2on trimestre 2018 – ingressos
Resum 2on trimestre 2018 – despeses
Resum 3er trimestre 2018 – ingressos
Resum 3er trimestre 2018 – despeses
Resum 4rt trimestre 2018 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2018 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2018
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2018
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2018
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2018

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

MOROSITAT AJUNTAMENT 2018
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 1er trimestre 2018
Morositat 2on trimestre 2018
Morositat 3er trimestre 2018
Morositat 4rt trimestre 2018
MOROSITAT EMPSA 2018
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat EMPSA 1er trimestre 2018
Morositat EMPSA 2on trimestre 2018
Morositat EMPSA 3er trimestre 2018
Morositat EMPSA 4rt trimestre 2018