CONSELL MUNICIPAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

El consell municipal d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament d’Almussafes és un òrgan de participació ciutadana on es tracta de vetlar pels drets dels xiquets i xiquetes residents del municipi

COM FORMAR PART ?DOCUMENT
AUTORITZACIÓ

ELECCIONS DEL CONSELL D’INFÀNCIA I ADOLDESCÈNCIA D’ALMUSSAFES 2022

DÍPTIC INFORMATIU (LECTURA INCRUSTADA – VALENCIÀ)

DÍPTIC INFORMATIU (LECTURA INCRUSTADA – ESPANYOL)

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES ELECCIONS

DOCUMENTACIÓ I ARXIU
DESCRIPCIÓANYDOCUMENT
MÉS INFORMACIÓ SOBRE
LES ELECCIONS (CARTELL)
2022
DÍPTIC INFORMATIU2022
CARTELL2022
DÍPTIC INFORMATIU2020
CARTELL2019
DÍPTIC INFORMATIU2019
DESCRIPCIÓANYDOCUMENT
RESULTAT DE LES VOTACIONS
AL CONSELL MUNICIPAL
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
2017
DESCRIPCIÓANYDOCUMENT
MEMÒRIA D’ACTIVITATS2018
DIAGNÒSTIC D’ALMUSSAFES2018
PLA D’INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA
2018-2022