SANCIONS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLAMENT REGULADOR DEL
PROCEDIMENT SANCIONADOR
PER INFRACCIONS
D’ORDENANCES I REGLAMENTS