URBANISME. VIVENDA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Ordenances del Pla General d’Ordenació Urbana d’Almussafes
Reglament del registre municipal de solars subjectes a edificació forçosa i edificacions ruïnoses
Reglament de Serveis d’Aigua Potable i manteniment del Clavegueram
Ordenança Reguladora de la tramitació i concessió dels instruments d’intervenció Ambiental i de les Llicències d’Obertura per a Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics