QUÈ ÉS AULA MENTOR

Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d’Internet dirigida a persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals.

La iniciativa està promoguda pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en col.laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com internacionals.

El reconeixement internacional d’Aula Mentor es reflectix en la participació de diversos països llatinoamericans així com per haver sigut reconeguda com una de les 14 bones pràctiques en l’Inventari de la Unió Europea a través d’un estudi dirigit per la Universitat de Florència.

Dependent del Ministeri d’Educació d’Espanya i de l’Ajuntament d’Almussafes a través del Departament de Joventut i l’Agència de Desenvolupament Local s’oferta amb les següents característiques:

  • Es centren a proporcionar una alternativa en matèria de formació a la població adulta que no té oportunitat d’assistir a l’oferta presencial i el ritme d’aprenentatge i/o de la qual dedicació requerix un sistema totalment flexible no subjecte ni a horaris ni a terminis de cap tipus.
  • És un sistema de Formació a Distància a través d’Internet, cada persona pot matricular-se en un o més cursos de Formació del catàleg que s’oferta. Tindrà un compte de correu electrònic i un tutor a distància que el guiarà en la realització del dit curs i avaluarà exercicis i pràctiques.
  • L’oferta formativa es materialitza en un conjunt de cursos en permanent actualització, organitzats en àrees formatives i que han sigut dissenyats i/o adaptats especialment per a les característiques dels potencials destinataris i de la modalitat d’ensenyança.
  • Pots seguir el curs des del teu domicili o sol·licitar assistir a l’Aula d’Informàtica del CIJ en l’Arrossera (Plaça del Mercat, 11), en horari de matí o de vesprada. Consulta disponibilitat a l’administració de l’Aula Mentor d’Almussafes.Si vas a realitzar el curs des del teu domicili, pots fer tots els tràmits de matrícula a través d’Internet, només hauràs d’acudir al centre per a realitzar l’examen final.
  • El preu del curs actualment és de 24 euros mensuals.
  • La Matrícula Inicial de cada curs és de 2 mesos per un import de 48,00 euros, excepte els cursos amb certificació de 30 hores que és d’un mes. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem les possibilitats de pagament.
  • La duració del curs és variable, depén de la teua dedicació, disponibilitat i flexibilitat d’horaris. No hi ha terminis de començament o finalització d’un curs. Quant el tutor/a et considera preparat/a per a passar a examen, pots presentar-te a examen en qualsevol de les cinc convocatòries organitzades durant l’any per a l’obtenció del Certificat.Entre els principals senyes d’identitat destaquen: La flexibilitat del sistema que beneficia tots els participants. La xarxa d’infraestructures físiques denominades Aules Mentor, on al front es troba un administrador que assessora, orienta, informa i matricula a l’alumne. La varietat de la seua oferta formativa és superior als 170 cursos i en permanent creixement i actualització. L’existència d’exàmens presencials que permeten valorar el grau d’aprofitament del curs, garantint al seu torn la identitat de l’alumne que realitza la prova.
  • El Certificat d’Aprofitament s’expedix pel Ministeri d’Educació, acreditant el nombre d’hores de formació de cada un d’ells. És important destacar que este certificat NO és un títol oficial i per tant, el seu reconeixement és responsabilitat de la institució o organisme en què es puga presentar com a mèrit, existint Universitats que reconeixen alguns cursos per a crèdits de lliure opció.

Si desitges més informació sobre els cursos Mentor punxa ACÍ mateix i et portarà a la web oficial del Projecte Mentor.