BIBLIOTECA – SERVEIS

CARNET EN EL MÒBIL

De vegades ens oblidem del carnet de la biblioteca. Perquè això no passe, ara pots disposar d’ell en el teu mòbil. La Biblioteca d’Almussafes s’adhereix a este nou servei que permet crear en el teu mòbil una còpia electrònica del teu carnet de lector/a. Esta novetat és vàlida en qualsevol biblioteca de la Xarxa de Lectura Valenciana que s’haja adherit al servei.

Consulta les instruccions ací:

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
INSTRUCCIONS

SERVEI DE BIBLIOPISCINA

Des de l’any 2011, i en col·laboració amb el Departament d’Esports, la Biblioteca instal·la a la Piscina Municipal, en temporada estiuenca, la BIBLIOPISCINA. Amb aquest servei, la Biblioteca pretén apropar, en el període vacacional i d’oci, els llibres allà on es troba l’usuari i fer arribar la cultura i la lectura als espais d’oci actiu, reforçant l’hàbit lector entre els que ja el tenen i fomentant-lo en aquells que no.

Aquest servei no requereix de cap carnet o acreditació i no suposa cap cost addicional per a l’usuari, qui pot sol·licitar qualsevol exemplar existent disponible i retornar-lo al final de la jornada de bany. Ünicament existeix un control del préstec per part del personal al càrrec del material.

L’horari és el següent:

  • JULIOL: De dilluns a divendres – des de les 15.00 h. fins les 18.30 h.
  • AGOST: De dilluns a dissabte – des de les 11.00 h fins les 13.30 h. i des de les 15.00 h. fins les 18.30 h

SETMANA DEL LLIBRE

Com ja ve sent tradicional, tots els anys, des de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes s’organitzen una sèrie d’activitats al voltant del llibre i bàsicament dirigides als xiquets en edat escolar, però també d’altres per al públic adult.

Els objectius generals que es pretenen amb aquesta campanya són estimular i inculcar en la població infantil l’hàbit de lectura, promocionant-la amb una activitat que aporta nombrosos beneficis i contribueix al desenvolupament personal, social i cultural. S’intenta que aprenguen a vore la lectura com una font d’informació, de formació i d’entreteniment.

Altre objectiu és donar protagonisme al llibre com a suport tradicional de la lectura, sense oblidar la resta de suports i que també formen part hui en dia del fons de la biblioteca.

CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL VILA D’ALMUSSAFES

Des de l’any 1995 i de manera ininterrompuda, l’Ajuntament d’Almussafes, amb la col·laboració del Grup poètic Argila de l’Aire, convoca el Certamen de Poesia que en un primer moment tingué la denominació de Premi i a partir de l’any 2000 passà a anomenar-se “Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes”. L’objectiu principal del mateix és fomentar l’escriptura i donar a conéixer noves veus en la creació poètica, sobretot facilitant l’edició de la seua obra.

E-BIBLIO O EL PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS

Des del mes d’abril, la Biblioteca Pública ofereix aquest nou servei de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana que fa possible la lectura de llibres electrònics a través d’Internet.

Es posa a l’abast dels ciutadans una plataforma tecnològica que permet accedir al catàleg i agafar en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder llegir-les en diferents dispositius: tablet, smartphone, ordinador personal o lector de llibres electrònics.

El servei està disponible 24 hores al dia, els 365 dies a l’any, i sols és necessari disposar d’un dispositiu de lectura compatible, accés a Internet i estar en possessió del carnet d’usuari de la biblioteca pública.

ACCÉS e-Biblio

EL CARNET

El carnet és vàlid per a tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. És personal i s’ha de presentar obligatòriament per a poder fer ús del servei de préstec. El carnet és gratuït, solament és necessari aportar dos fotografies de carnet i emplenar i signar el formulari corresponent.

ACCÉS A LES COL·LECCIONS

La biblioteca posa al vostre abast un total de 34.000 volums, en diferents suports: llibres, discos, vídeos, revistes, documents electrònics.

CONSULTA DEL CATÀLEG

La consulta del catàleg (OPAC) us permetrà saber si disposem del document que necessiteu i on podeu localitzar-lo en la biblioteca. El personal de la biblioteca us podrà orientar i informar en relació amb les vostres necessitats d’informació i podeu consultar el catàleg directament a la biblioteca o des d’ací:

ACCÉS CATÀLEG

PRÉSTECS I DEVOLUCIONS

1. Préstec

El nombre de documents en conjunt que es poden tindre en préstec és de 6 exemplars a la Biblioteca d’Almussafes i un total de 12 exemplars en el conjunt de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana:

  • Llibres: màxim 2, durant 15 dies.
  • Revistes: màxim 2, durant 15 dies.
  • Discos compactes: màxim 2, durant 2 dies, excepte el dijous on el préstec s’amplia fins el dilluns.
  • DVD: màxim 2, durant 2 dies, excepte el dijous on el préstec s’amplia fins el dilluns.
  • Arxius d’ordinador: màxim 2, durant 2 dies, excepte el dijous on el préstec s’amplia fins el dilluns.

No es prestaran aquelles obres senyalitzades com obres de referència.

El mes de juliol es produeix un canvi de la política de préstec ampliant-se el termini de devolució del material librari i no havent préstec de material audiovisual, degut al tancament al mes d’agost.

Els documents són de lliure accés, només heu d’agafar-los i passar pel mostrador de préstec i devolucions.

Préstec interbibliotecari:

La biblioteca Pública d’Almussafes ofereix l’opció de fer ús del préstec interbibliotecari. En qualsevol cas la petició d’un préstec interbibliotecari sempre dependrà de la normativa interna de l’altra biblioteca. Queden exclosos del préstec interbibliotecari, com a norma general, les novetats i els audiovisuals.

2.  Devolucions

Els documents s’han de retornar a la biblioteca en el termini marcat per a cada tipus de material. En cas de demora en la devolució, s’aplicarà la sanció corresponent que consisteix en el bloqueig del carnet.

RENOVACIONS I RESERVES

Sempre que no s’haja sobrepassat el termini de la devolució i que no estiga reservat per un altre usuari, podeu sol·licitar la renovació del préstec. De la mateixa manera, si us interessa un document que està prestat, podeu sol·licitar-ne la reserva. Les reserves s’anul·laran passats quatre dies des de que la biblioteca haja avisat a la persona interessada. Cada usuari pot reservar un màxim de 4 documents.

SERVEI D’INFORMACIÓ LOCAL

La biblioteca disposa d’una secció especialitzada que recull les obres d’autors locals , aquelles que tracten sobre la població i les que s’hi han editat.

ACCÉS I ÚS D’ORDINADORS

La biblioteca posa a la vostra disposició 11 ordinadors per accedir a Internet i usar els programes que té instal·lats. L’accés és gratuït. No es pot imprimir, però sí guardar informació en CD o memòria USB.

Wi-Fi

La biblioteca disposa d’una xarxa Wi-Fi. Podeu vindre amb ordinadors portàtils i connectar-vos a Internet de forma lliure i gratuïta.

SUGGERIMENTS DE COMPRA DE NOUS DOCUMENTS

Quan us interesse un document que no està a la biblioteca, ens podeu suggerir que l’adquirim. Podeu fer-ho directament al personal de la biblioteca o a través de la web. Això sí, la petició no pressuposa la compra automàtica del material.

FOTOCOPIADORA

La biblioteca disposa de servei de fotocopiadora. Aquest servei és gratuït, però únicament es fotocopiaran obres de consulta i amb un màxim de 5 fotocòpies per persona i dia.

SERVEI BÚSTIA DE DEVOLUCIÓ D’EXEMPLARS

Hui dijous dia 21 d’abril, la Biblioteca Pública inaugura un nou servei de cara a la ciutadania i usuaris de la Biblioteca.

En l’exterior de l’edifici i davant de la seua façana, s’ha instal·lat una bústia per a la devolució de tot tipus de material de préstec (llibres, discs, vídeos, revistes i documents electrònics).

La bústia estarà operativa les 24 hores del dia, independentment de què la biblioteca estiga oberta, amb la finalitat de facilitar la tasca de devolució als usuaris del servei.

Les transaccions de retorn dels exemplars dipositats a la bústia no són immediates, ja que la devolució es farà efectiva el dia següent hàbil en què la biblioteca estiga oberta.

A més, la devolució a través de la bústia suposa l’aplicació de les mateixes normes que en la restitució via mostrador, aplicant-se les sancions corresponents quan hi haja retard en la mateixa.