TRANSPARÈNCIA – PRESSUPOSTOS


Pressupostos de l’Ajuntament d’Almussafes i grau d’execució


Què conté aquesta categoria?
Informació sobre els pressupostos a partir de l’any 2014, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació detallada dels crèdits assignats a les mateixes. Podeu consultar la informació relativa a l’Ajuntament d’Almussafes a la plataforma del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.


Si desitja obtindre informació més detallada dels pressupostos pot visitar el portal municipal: