PEÓ/NA USOS MÚLTIPLES (INSTAL.LACIONS ESPORTIVES)

TIPUSPERSONAL FUNCIONARI
(CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL)
GRUPAP
PLACES1
DRETS d’EXAMEN15 euros
INSTÀNCIESDEL 12 DE FEBRER FINS AL 10 DE MARÇ

DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
INSTÀNCIA11/02/2020
BASES DEFINITIVES11/02/2020
DILIGÈNCIA DE RECTIFICACIÓ05/02/2021
QUALIFICACIONS FINALS04/02/2021
QUALIFICACIONS DEL
SEGON EXERCICI
21/12/2020
PLANTILLA CORRECTORA
DEL PRIMER EXERCICI
11/12/2020
QUALIFICACIONS DEL
PRIMER EXERCICI I
DATA DEL SEGON
11/12/2020
ANUNCI BOP (llistat provisional
i definitiu d’admesos/es, nomenament
tribunal i data començament proves)
09/11/2020
ANUNCI BOE11/02/2020
ANUNCI BOP31/12/2019