SUBVENCIONS – JOVES ESPORTISTES

2020

TERMINI OBERT DE L’1 FINS AL 30 DE JUNY DE 2020 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI –
TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE SOL.LICITUDS)
BASES
SOL.LICITUD I PROGRAMA
JUSTIFICACIÓ
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA