SUBVENCIONS – ESDEVENIMENTS ESPORTIUS (EXTRAORDINÀRIES)

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT A PARTIR DEL 14 DE MAIG DE 2021 I S’HAURÀ D’EFECTUAR AMB 15 DIES D’ANTELACIÓ A LA DATA D’INICIACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL.LICITEN

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI BOP18/05/2021
BASES04/05/2021
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
1. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS OFICIALS
DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD20/05/2021
MODELS DE JUSTIFICACIÓ20/05/2021
2. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS NO OFICIALS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
MODELS DE JUSTIFICACIÓ
3. SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS OFICIALS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES
JUSTIFICACIÓ – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES
SOL.LICITUD – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES (MENORS)
JUSTIFICACIÓ – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES (MENORS)
SOL.LICITUD –
PARTICIPACIÓ CLUBS
JUSTIFICACIÓ –
PARTICIPACIÓ CLUBS
SOL.LICITUD – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES (VETERANS/NES)
JUSTIFICACIÓ – PARTICIPACIÓ
ESPORTISTES (VETERANS/NES)
4. SOL.LICITUD DE CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
MODELS DE JUSTIFICACIÓ