ADL – SERVEIS

BOSSA D’OCUPACIÓ

L’Agència de Desenrotllament Local d’Almussafes disposa d’una base de dades amb el perfil professional dels usuaris, que s’utilitza quan les empreses es posen en contacte amb nosaltres per a cobrir llocs de treball. Per a inscriure’s en la base de dades cal presentar:

 • Còpia del D.N.I. o N.I.E
 • Còpia del DARDE, document d’inscripció en el SERVEF
 • Curriculum Vitae
 • Fotografia
 • Fitxa de Conformitat i Protecció de Dades

FORMACIÓ

L’Agència de Desenrotllament Local d’Almussafes t’orienta sobre la formació (tant bàsica com contínua) disponible per a completar o millorar el seu perfil professional. Així, informem dels cursos propis organitzats tant per l’Ajuntament com per altres organismes.

 • INCUBADORA D’EMPRESES: Taller formatiu: “Quin tipus d’empresa/societat trie per al meu negoci?”.
 • Taller de Informàtica per a la busca d’ocupació.
 • Acció d’Orientació del Centre SERVEF d’Ocupació de Silla.
 • AESCO
 • TRAJOSAL

ORIENTACIÓ LABORAL

Des de l’ADL facilitem l’adequada inserció laboral dels nostres usuaris per mitjà de l’orientació laboral.

 • T’ajudem de manera individualitzada en la cerca de treball, en la confecció del currículum i en la preparació de les entrevistes.
 • T’informem sobre les possibilitats d’autoocupació i de les gestions necessàries per a emprendre un negoci propi.
 • Organitzem cursos, tallers i conferències per a posar-te al dia sobre les últimes tendències en el mercat laboral i aprofundir en els distints aspectes relacionats amb l’ocupació.

ATENCIÓ A EMPRESES

L’Agència de Desenrotllament Local d’Almussafes col·labora amb les empreses del municipi.

 • Orientem sobre la possibilitat d’acollir-se a les Ajudes municipals a la contractació i les oferides per l’Estat, la Generalitat Valenciana i altres entitats, així com a les subvencions existents per a la formació.
 • Gestió de la bossa d’ocupació. Facilitem el procés de cobrir les seues necessitats amb recursos humans col·laborant amb la selecció de candidats als llocs de treball oferits. La gestió es realitza a través d’un programari específic de gestió d’agències municipals d’ocupació implantat en diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 • A més, l’Ajuntament oferix formació online i du a terme formació dirigida a qualificar les persones desocupades a fi d’augmentar les seues possibilitats de contractació.
 • Ajudes municipals a la contractació 2015.
 • Oferta d’Ocupació