MEDI AMBIENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Ordenança reguladora d’Ús de l’Àrea d’Aportació de Residus Sòlids Urbans i Residus Sòlids Industrials
Ordenança Reguladora d’Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram
Modificació de l’Ordenança Reguladora d’Abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram
Ordenança reguladora de l’Emissió i Recepció de Sorolls i Vibracions