SUBVENCIONS – AJUDA FAMILIAR

CONVOCATÒRIA 2021

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS SERÀ DE 6 MESOS DES DEL NAIXEMENT O L’ADOPCIÓ, O DES DE LA DATA QUE EL/LA MENOR VA COMPLIR L’EDAT D’1 A 3 ANYS

PER ALS NASCUTS O COMPLITS L’ANY 2021 ABANS DE LA DATA D’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, EL TERMINI SERÀ DE 6 MESOS DES DE L’ENDEMÀ A LA PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE D’AQUESTES BASES EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
QUART LOT
(LLISTAT)
29/07/2022
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
TERCER LOT
(LLISTAT)
30/05/2022
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
SEGON LOT
(LLISTAT)
09/02/2022
CONCESSIONS
PROVISIONALS –
PRIMER LOT
(LLISTAT)
22/12/2021

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI BOP10/11/2021
BASES29/10/2021
ANNEX I: SOL.LICITUD10/11/2021
ANNEX II: DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’INGRESSOS
10/11/2021
ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’INGRESSOS PER MANUTENCIÓ DE
FILL/A
10/11/2021
ANNEX IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE NO REBRE ALTRA SUBVENCIÓ
10/11/2021
ANNEX V: MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
10/11/2021