SECRETARI/A DE L’AJUNTAMENT

TIPUSPERSONAL FUNCIONARI (COMISSIÓ DE SERVEIS)
GRUPHABILITACIÓ NACIONAL (CATEGORIA SUPERIOR)
INSTÀNCIESDEL 18 FINS AL 24 DE DESEMBRE DE 2020 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
ANUNCI – CONVOCATÒRIA17/12/2020