OMPLI EL FORMULARI DEL PLA DIRECTOR DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

QUÈ ÉS UN PLA DIRECTOR?

L’Ajuntament d’Almussafes ha iniciat un procés per a l’elaboració del Pla director, instrument de planificació que permetrà al municipi dirigir projectes i actuacions promogudes cap a un o més resultats esperats, així com alinear les polítiques locals amb les polítiques a nivell regional, nacional i europeu.

El Pla director s’integra en les diferents planificacions sectorials del municipi, pretenent potenciar aquelles actuacions que promoguen un entorn sostenible i competitiu, per a contribuir a un desenrotllament econòmic que garantisca unes bones condicions socials i ambientals.

FORMULARI

A través d’este formulari es busca avaluar la importància que té sobre el desenrotllament d’Almussafes els reptes identificats durant la jornada d’entrevistes i tallers amb agents claus del municipi.

La participació i resposta del formulari ajudarà a prioritzar àrees d’intervenció del Pla director.

PREGUNTES FREQÜENTS

Com s’accedix al formulari?
Des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil (pastilla, telèfon) pot accedir al formulari polsant sobre l’enllaç que apareix al final d’este missatge.

Ha d’omplir o valorar tots els camps del formulari?
La totalitat dels camps del formulari són opcionals. Vosté podrà deixar buits els camps o preguntes que desitge.

Com es completa el formulari?
Després d’obert el formulari vosté només haurà de valorar els reptes identificats. L’instrument d’avaluació es basa en una escala d’1 a 5, sent 1 el mínim i 5 el màxim per a cada pregunta.
Al finalitzar l’avaluació dels reptes identificats ha de pressionar “enviar”.

El formulari és anònim?
El formulari s’usa exclusivament per a obtindre la valoració als reptes identificats, per la qual cosa la resposta és totalment anònima.

Fins a quan puc omplir el formulari?
L’enllaç directe al formulari romandrà accessible a tot públic fins al dia 15 de juliol del 2016.

Enllaç:
Pla Director de Almussafes