TAULER d'ANUNCIS

BENESTAR SOCIAL: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE MENJAR A CASA – ORDENANÇA REGULADORA – TRAMITACIÓ

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
CODI DIR3L01460351
1- DATA DE PUBLICACIÓ
ORDENANÇA REGULADORA
EN TRAMITACIÓ
14/04/2022
1- DATA D’APROVACIÓ
ORDENANÇA REGULADORA
EN TRAMITACIÓ
28/03/2023
2- DATA DE PUBLICACIÓ
ANUNCI BOP
21/04/2023
2- DATA D’APROVACIÓ
ANUNCI BOP
21/04/2023
Està en procés l’aprovació del reglament regulador de les condicions, requisits i reconeixement del dret a la prestació del servei municipal ‘Menjar a casa’, dels serveis socials d’Almussafes
El ple de l’Ajuntament d’Almussafes, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’ABRIL de 2023, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de el programa ‘Menjar a Casa’ de l’Ajuntament d’Almussafes
A partir de la publicació al BOP de la seua aprovació inicial, dita ordenança es sotmetrà a informació pública durant un termini de 30 dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas de que aquestes no es presentaren, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara provisional

TERMINI OBERT DEL 22 D’ABRIL AL 5 DE JUNY DE 2023 (AMBDÓS INCLOSOS)

TRÀMIT TELEMÀTIC: https://almussafes.sede.dival.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10760
DESCRIPCIÓDOCUMENT
1- ORDENANÇA REGULADORA
EN TRAMITACIÓ
2- ANUNCI BOP
DESCRIPCIÓENLLAÇ
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA –
NORMATIVA – NORMATIVA I
DOCUMENTS EN TRAMITACIÓ
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA –
ÀREES TEMÀTIQUES –
SOCIETAT I BENESTAR
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA