Categoría: TRANSP. LEGISLACIÓ I JUSTÍCIA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 23/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 03/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 INFORME FISCAL DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 02/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 INFORME JURÍDIC

Conveni de Col·laboració per a Rehabilitació de Casa Ayora

CODI DIR3 L01460351 CODI DE L’EXPEDIENT ASSOCIAT AL CONVENI 73/2018 ORGANISME QUE REALITZA EL CONVENI Ajuntament d’Almussafes TIPUS d’ORGANISME Municipi ÒRGAN Pleno de l’Ajuntament d’Almussafes ÀREA SECTORIAL Urbanisme FINANÇAMENT Disposa de finançament FINANÇAMENT TOTAL 300.000 VIGÈNCIA Des de 31/07/2018 fins 31/12/2018 DATA DE SUBSCRIPCIÓ 31/07/2018 DATA DE PUBLICACIÓ […]

XARXES SOCIALS