TAULER d'ANUNCIS

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS (ACTUALITZACIÓ)

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)23/04/2020
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)22/09/2020
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
ORDENANCES FISCALS
2020