NOTÍCIES

L’església de Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes escomet obres en la seua façana lateral sud

La intervenció està finançada amb la subvenció per a la protecció del patrimoni històric concedida pel consistori municipal


Des del passat mes d’octubre, la façana lateral sud de l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes està sent objecte d’una intervenció per a unificar l’aspecte de la mateixa després de l’adquisició per part de l’autoritat eclesiàstica local del solar adjacent, que havia sigut un habitatge fins al seu enderrocament, en 2013. Per a abordar el projecte, la parròquia compta amb una subvenció de l’Ajuntament que ascendeix a 40.000 €.

La Parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes ja ha iniciat les obres de restauració de la seua façana lateral sud, consistents en la neteja i eliminació d’elements denominats “impropis” de construccions d’aquest tipus. La necessitat d’aquesta intervenció va sorgir després de l’adquisició per part de la parròquia del solar adjacent, que havia sigut un habitatge fins a 2013, moment en el qual va ser derrocada per l’Ajuntament de la localitat.

En formar part del Pla Especial Torre Racef, i estar declarat l’edifici com Bé d’Interès Cultural, l’actuació ha de comptar amb el vistiplau de la Generalitat Valenciana, un permís que es va obtenir recentment i amb el qual se suggeria que era necessària la demolició de la “caseta número 2 de les Manches” i la recuperació de teuladet i ràfec, deixant a la vista els contraforts i el picat. A més, es recomanava l’eliminació d’esquerdejats de formigó i pintures, així com de les restes de l’estructura de la casa adjacent que van quedar a la vista després de la seua demolició i el picat de l’arrebossat del mur tapial, restaurant-ho amb veladura de calç.

Les obres, projectades per l’arquitecte Felix Chaqués, i subvencionades pel consistori municipal amb una inversió de 40.000€, extrets de la partida de protecció del patrimoni històric, comptaran amb una bonificació del 95% sobre el total de l’impost de construcció, instal•lació i obres aplicat per l’Ajuntament a aquesta intervenció, per la qual cosa el promotor haurà d’abonar únicament el 5% de la citada taxa. Després d’aquesta primera fase, està previst escometre una segona en la mateixa façana lateral sud que consistiria, segons el projecte, a “analitzar els diferents materials d’acabat, buits existents i buits encegats, el creixement i l’evolució de l’edificació mitjançant un pla global amb el sistema constructiu que s’indique per part de la Conselleria”.

Paral•lelament a aquesta intervenció, també està en marxa el projecte de restauració de la façana principal i el campanar del temple, una reforma prevista per a 2016 i per a la qual la Diputació de València li ha concedit a la parròquia una subvenció de 35.000 € de la partida dedicada a conservació de béns immobles que posseïsquen valors històrics, artístics o d’interès local en 2014-2105. En aquest sentit, ja s’han realitzat diversos tastos en la mateixa per a comprovar el material utilitzat en la seua construcció i determinar el millor sistema per a reparar i millorar l’aspecte a aquesta emblemàtica i històrica construcció situada en la Plaça Major d’Almussafes.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME