ECONOMIA

El govern d’Almussafes destina 300.000 euros per a la creació de l’empresa pública en els pressupostos de 2016

Es creen les beques per a graduats i postgraduats per a fomentar l’ocupació jove


Ahir dimarts dia 24, l’equip de govern va presentar en sessió plenària extraordinària els Pressupostos Generals per a l’any 2016, que ascendixen a la quantitat de 14,7 milions d’euros. Els comptes municipals que marcaran la gestió del nou executiu local durant l’any que ve destaquen per l’increment del 8,65 per cent del volum d’ingressos respecte a l’exercici pressupostari anterior, com a conseqüència de la pujada dels impostos directes. Així mateix, aposta per la qualitat de vida de la ciutadania amb una pujada generalitzada de les transferències corrents, és a dir, les ajudes als veïns, que s’incrementen en un 16,98 per cent respecte als pressupostos d’enguany 2015. També en el pròxim exercici, l’ajuntament destinarà més d’un milió d’euros al capítol d’inversions, a què se li ha aplicat una pujada de l’11 per cent i el pagament d’interessos i deute es reduirà en un 27,42 per cent.

Els comptes generals aprovats provisionalment amb els vots a favor del grup municipal socialista i en contra dels grups en l’oposició, Compromís i PP, complixen amb els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del govern central.

El Govern d’Almussafes aposta pel manteniment dels servicis públics municipals que prestaven amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, coneguts comunament com “competències impròpies”, en els comptes generals que marcaran la política de l’executiu del pròxim exercici. “La solvència, la capacitat d’estalvi i la liquiditat del nostre ajuntament està plenament assegurada i prova d’això l’increment dels nostres ingressos en un 8,65 per cent, per la qual cosa hem assumit la delegació de les competències en matèria d’educació, sanitat, servicis social i ocupació, amb la sol•licitud prèvia formal a l’administració autonòmica”, explica l’alcalde i responsable de l’àrea d’Hisenda, Toni González.

El foment de l’ocupació, l’increment de les subvencions i ajudes socials i l’augment de les inversions definixen els pressupostos generals que entraran en vigor el pròxim dia 1 de gener del 2016 i que per al primer edil “suposen l’inici d’una nova política de caràcter social que marcarà tota la present legislatura”. Així mateix, l’amortització de capital de deute viu se substantivarà en 681.326 euros, situant el nivell d’endeutament en 7,4 milions d’euros i es mantindrà el pagament als creditores en els límits temporals establits per la llei.

Els gastos de personal dels comptes generals aprovats ascendixen a 4.990.631 euros i suposen un increment del 6,07 per cent respecte a l’exercici anterior, principalment motivat per la recuperació que realitzarà el consistori municipal del 49,73 per cent de la paga extra deixada de percebre en 2012 pels funcionaris, la reorganització aplicada als diferents departaments i requalificació de les places i l’increment salarial per al personal al servici de l’administració local de l’1 per cent previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
 
Augment de les subvencions
 
Una de les grans apostes del nou executiu s’ha centrat en l’increment de les transferències corrents, a les que se’ls aplica una pujada d’un 16,98 per cent. “En concret, hem pujat totes les subvencions nominatives ordinàries i extraordinàries a les entitats culturals, recreatives, socials i també als clubs esportius, recuperant el 6,9 per cent del IPC acumulat durant els últims set anys, en els que l’anterior executiu havia fixat una congelació de les mateixes”, declara González.

Així mateix, en este mateix capítol d’ajudes socials destaca l’augment de la quantitat pressupostària consignada a les beques de guarderia, que passen de 100.000 a 150.000 euros, una gran aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar, que suposarà que els beneficiaris de les mateixes reben 750 euros anuals per l’assistència dels seus fills a les escoles infantils de la localitat, enfront dels 500 euros percebuts enguany.

Una altra de les novetats quant a política social és la pujada en un 33 per cent de les beques per a l’estudi d’idiomes en l’estranger. “Volem finançar una major quantitat del cost total que han d’abonar els beneficiaris cada vegada que es desplacen a un altre país, per la qual cosa la dotació pressupostària d’esta partida passa de 20.000 a 30.000 euros”.

En l’apartat de beques destaca també la creació d’una nova línia, dedicada a graus i postgraus, que s’ha consignat en el pressupost amb 120.000 euros. “Esta iniciativa, explica l’alcalde, que ja s’està desenrotllant per part de la Diputació i que nosaltres hem adaptat al nostre ajuntament resultarà molt beneficiosa per als jóvens estudiants d’Almussafes, que podran continuar formant-se en la seua especialitat professional en l’administració local, a més de suposar-los una injecció econòmica necessària per a continuar els seus estudis superiors i un increment quant a creació de llocs de treball per al col•lectiu de jóvens”.
 
El capítol de gastos corrents
 
També se li ha aplicat un increment del 6,61 per cent al capítol de gastos corrents, que ascendix a la quantitat de 5.447.038 euros. Este apartat inclou la redacció de projectes que l’equip de govern vol escometre durant l’any que ve i completar en els exercicis pressupostaris posteriors. “La rehabilitació de la Casa Ayora, la peatonalització de la nostra plaça Major i altres carrers del centre del nucli urbà, la millora en infraestructures culturals i esportives, l’adequació dels pisos de protecció oficial per a acollir famílies necessitades la població i la rehabilitació de les dependències de la Policia Local són les accions prioritàries en estos moments”, detalla el president de l’executiu.
 
Les inversions del 2016
 
El capítol d’inversions reals ascendix a 1.152.500 euros, la qual cosa suposa un increment de l’11% respecte del 2015.

Destaquen principalment els 400.000 euros que es van a invertir en expropiació i adquisició de terrenys, els 110.000 euros destinats a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana o els 80.000 per a adequar l’aparcament del polígon industrial Rei Joan Carles I. Així mateix, es consignen 120.000 euros a la creació d’una nova zona d’oci i temps lliure allunyada del nucli urbà, 50.000 euros a l’eliminació de barreres arquitectòniques i 45.000 euros per a reformes i construcció de nínxols en el cementeri municipal.
 
L’aposta per la creació d’ocupació
 
Els Pressupostos Generals de 2016 destaquen, així mateix, per 725.000 euros a polítiques d’ocupació. En este sentit, la partida que permetrà el desenrotllament del nou Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació, amb subvencions a empreses, emprenedors i cooperativa, està dotada amb més de 425.000 euros. Entre les novetats en matèria d’ocupació destaca, així mateix, la creació d’una partida per a la constitució de l’empresa pública de capital municipal, dotada amb 300.000 euros i que, segons destaca González, “també suposarà un increment de llocs de treball en la localitat”.

Categorías:ECONOMIA, NOTÍCIES