BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament d’Almussafes concedeix 251 beques de menjador escolar

Gràcies a l’augment del pressupost, aquest curs 2015-2016 es beneficiaran d’aquestes ajudes de la Regidoria de Benestar Social 70 xiquets més que l’anterior


L’executiu local ha invertit 98.822,22€ en subvencions dedicades a finançar part del cost dels menús dels escolars almussafenys, 25.877€ més dels previstos en els comptes municipals per a enguany, a causa de l’augment de les sol•licituds. La llista definitiva dels beneficiats, que el passat dimecres passà per Junta de Govern, inclou 70 noms més que la del curs passat, per la qual cosa es passa de 181 a 251 el nombre de menors subvencionats. L’Ajuntament manté el seu compromís amb aquestes iniciatives que, en paraules del regidor responsable de l’àrea de Benestar Social, Faustino Manzano, “són molt necessàries per a nombroses famílies en èpoques de crisis com les que estem travessant”.

Després del corresponent estudi de les sol•licituds presentades davant la Regidoria de Benestar Social, l’Ajuntament d’Almussafes ja ha fet pública la llista de les persones que aquest curs 2015-2016 comptaran amb la concessió de la beca de menjador escolar oferida pel consistori municipal. Gràcies a aquesta subvenció assistencial, en la qual la corporació ha invertit un total de 98.822,22€, els beneficiats podran finançar entre el 50% i el 70% del cost dels menús oferits en els centres educatius de la localitat. A causa de l’increment de peticions experimentat, i amb la finalitat de donar resposta a aquestes necessitats, l’equip de govern ha augmentat en 25.877€ el pressupost inicialment consignat en 2015 per a aquesta qüestió. De fet, de les 351 instàncies presentades, han sigut acceptades 251, la qual cosa suposen 70 més que l’any anterior.

L’objectiu d’aquestes ajudes, que al costat d’altres de marcat caràcter social confirmen el ferm compromís de l’Ajuntament amb el benestar tots els veïns, és ajudar a les famílies amb menys recursos econòmics en la cura i les càrregues familiars que suposen la criança dels seus fills, aconseguir la conciliació de la vida laboral i familiar i garantir una alimentació adequada dels menors becats.

“Ho vam anunciar quan es va obrir el període de presentació de sol•licituds i ho tornem a dir ara, volem mantenir aquesta línia d’ajudes perquè la nostra prioritat és col•laborar amb aquells que per les seues circumstàncies no poden fer front a aquestes despeses, tan necessàries en l’actualitat”, assenyala el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

El període per a presentar les sol•licituds en el Registre General va romandre obert entre el 24 d’agost i el 10 de setembre i havien d’acompanyar-se de l’acreditació de la identitat del sol•licitant, la del menor i la seua unitat familiar, el llibre de família i el justificant de la sol•licitud de beca de menjador de la Conselleria d’Educació. A més, els interessats havien d’aportar també copia dels rebuts d’aigua i llum de l’habitatge a nom dels sol•licitants amb una antiguitat mínima de quatre mesos a la data de presentació de la sol•licitud. Quedaven exclosos del procés, tal com s’arreplega en les bases, els beneficiaris de la beca atorgada per la Conselleria, els que no havien presentat davant l’Agència Tributària la corresponent declaració i els que superen els límits del llindar de renda.