BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament d’Almussafes inverteix 75.000 euros en beques de menjador escolar

El nou equip de govern es compromet a mantenir aquestes ajudes en els pressupostos de 2016.


Les ajudes de menjador promogudes pel consistori municipal es dirigeixen a alumnes de segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària escolaritzats en centres de la localitat. Les sol•licituds podran presentar-se en el Registre General entre el 24 d’agost i el 10 de setembre.

L’Ajuntament d’Almussafes, a través del Departament de Benestar Social, ha publicat les bases de la convocatòria de beques de menjador escolar per al curs 2015-2016, amb les quals pretén ajudar a les famílies amb menys recursos econòmics, fer possible la conciliació entre la vida familiar i la laboral i garantir l’alimentació adequada, l’atenció, el benestar i l’educació dels alumnes. Segons consta en aquestes bases, accessibles per a tots en la pàgina web del consistori, podran accedir a les ajudes els pares i tutors legals que tinguen al seu càrrec menors escolaritzats en centres educatius de la localitat en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil i en Educació Primària, que hagen sol•licitat l’ajuda de menjador escolar de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i que es troben empadronats a Almussafes com a mínim dos anys.

Les sol•licituds podran presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament d’Almussafes entre el 24 d’agost i el 10 de setembre i hauran d’anar acompanyades de l’acreditació de la identitat del sol•licitant, la del menor i la seua unitat familiar, el llibre de família i el justificant de la sol•licitud de beca de menjador de la Conselleria d’Educació. Així mateix, els interessats hauran d’aportar còpia dels rebuts d’aigua i llum de l’habitatge a nom dels sol•licitants amb una antiguitat mínima de quatre mesos a la data de presentació de la sol•licitud. Quedaran excloses del procés aquelles persones que hagen resultat beneficiàries de l’ajuda atorgada per la Generalitat Valenciana.

Pel que fa a la quantia concedida a cada alumne, aquesta variarà en funció dels diversos paràmetres establits per l’ajuntament, que contemplen aspectes com la renda i el nombre de membres que componen la unitat familiar. Tindran com a límit màxim, això sí, la menor de les subvencions atorgades per mitjà de la convocatòria de la Conselleria d’Educació, que vindrà determinada pel preu del menjador establit i pel nombre de dies del servei segons el calendari escolar. La concessió de l’ajuda, expliquen des del departament de Benestar Social, obliga a l’assistència amb regularitat al menjador i al pagament de la diferència entre la quantitat subvencionada i el cost real.

Per a aquesta qüestió, hi ha reservats en els pressupostos municipals d’enguany un total de 75.000€ €. El nou equip de govern, encapçalat per Toni González, estudia en aquests moments com quedaran establides aquestes beques de cara a l’exercici 2016, encara que el propi alcalde assegura que va a “mantenir aquesta línia d’ajudes perquè la nostra prioritat és ajudar a aquells que per les seues circumstàncies no poden fer front a aquestes despeses, tan necessàries per als joves i, en conseqüència, per a totes les seues famílies”

Categorías:BENESTAR SOCIAL, NOTÍCIES