NOTÍCIES

L’Ajuntament d’Almussafes ha donat la benvinguda als estudiants i postgraduats becats a través del Pla d’Ocupació

Els primers set becaris es van incorporar el passat mes de setembre i ahir dilluns dia 3 ho van fer els altres 19 estudiants i postgraduats

L’alcalde, junt amb altres edils del govern municipal i els tutors de l’administració local, van rebre els jóvens seleccionats en esta primera edició del programa de beques professionals

Estes beques d’impuls a l’ocupació jove suposa una inversió de 120.000 euros


Els 26 jóvens beneficiaris de la primera edició del programa de beques professionals destinades a postgraduats i estudiants de l’Ajuntament d’Almussafes ja es troben en els seus llocs de treball en els diferents departaments de l’administració local. L’equip de govern va consignar un total de 120.000 € dins dels pressupostos municipals d’este 2016 per a implantar, per primera vegada, esta iniciativa amb què es brinda una oportunitat laboral durant 10 mesos a almussafenys amb títol universitari o de formació professional. El passat 9 de setembre es van incorporar als seus llocs de treball els primers set jóvens seleccionats i durant la jornada d’ahir dilluns 3 d’octubre van iniciar les seues pràctiques professionals els altres 19, completant així el grup de becaris que s’estrenen en este programa emmarcat en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació, que tindrà continuïtat durant tota la legislatura.

Afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenrotllament soci professional dels jóvens, completant la seua formació acadèmica, facilitant pràctiques professionals i l’especialització i permetent els primers contactes amb el món laboral en el sector públic són els objectius que han portat a l’Ajuntament d’Almussafes a posar en funcionament un programa municipal de beques per a estudiants i postgraduats enguany 2016.

Com a alcalde i responsable de les delegacions d’Ocupació i Personal, Toni González ha incidit, en nombroses ocasions, en el compromís del govern municipal amb les polítiques d’ocupació que permeten reduir la taxa de desocupació i inserir laboralment a col•lectius amb dificultats. “Precisament, la crisi econòmica ha complicat en gran manera que els nostres jóvens puguen desenrotllar el seu talent i aplicar els seus coneixements acadèmics sense eixir d’Espanya, ja que aconseguir un lloc de treball resulta cada vegada més complicat”, constata el president de l’executiu. I afig “els nostres jóvens s’enfronten a greus problemes quan es llancen al mercat laboral i amb esta mesura els ajudem a posar en pràctica els seus coneixements, al mateix temps que suposa una injecció econòmica que s’agraïx en les economies familiars”.

Esta nova iniciativa del consistori en matèria d’ocupació oferix una oportunitat laboral a 26 almussafenys amb títol universitari o de formació professional i a estudiants, els quals durant un període màxim de 10 mesos podran aplicar els coneixements apresos en el desenrotllament dels seus respectius plans d’estudis en les distintes àrees de destí dins de l’administració local.

Els beneficiaris treballen un total de 30 hores setmanals i percebran per això 536 euros bruts mensuals en el cas de grau i postgrau, i 436 euros bruts mensuals en el cas de cicles, import a què se li practicaran les retencions que corresponguen en concepte de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i les deduccions en concepte de Seguretat Social.

Llocs de treball

Amb esta mesura, s’han reforçat quant a personal, els departaments d’Informàtica, Secretaria, Alcaldia, Tresoreria, Policia Local, Agència de Desenrotllament Local, Arxiu Municipal, Joventut, Comunicació, Sanitat i Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, ja que tots ells compten amb un becari. Així mateix, 4 dels jóvens ja desenrotllen les seues funcions en Urbanisme, 3 en Esports, 5 en Benestar Social, i altres 3 en Cultura.

En la selecció dels candidats s’ha tingut en compte l’expedient acadèmic, la formació complementària relacionada o no amb la titulació, els coneixements de valencià, el temps de residència a Almussafes i la situació socioeconòmica.

Categorías:NOTÍCIES, OCUPACIÓ