NOTÍCIES

Els almussafenses valoren amb un notable alt el grau de qualitat de vida en la població

La puntuació de 8,28 que es desprén de l’Enquesta del Model de Ciutat elaborada per consistori, supera a l’obtinguda en 2014, que va ser del 7,3

El 73,35 % dels 383 entrevistats considera que la localitat ha millorat, percentatge que en 2014 era del 48 %

El que més valoren els veïns i veïnes són els parcs i jardins, les festes patronals i l’oferta d’activitats esportives, culturals i d’oci


Els habitants d’Almussafes puntuen amb un 8,28 sobre deu el grau de qualitat de vida en la població. L’Enquesta del Model de Ciutat, que el municipi elabora periòdicament per a mesurar la percepció de l’evolució de la població, destaca un increment de la satisfacció ciutadana general respecte a les dades obtingudes en 2014, quan la xifra es va situar en el 7,3. Segons aquest estudi, un 73,35 % considera que la localitat ha millorat respecte a l’anterior onada, enfront del 48% registrat en 2014 respecte a 2012. La puntuació mitjana dels enquestats sobre la prestació de serveis que realitza l’Ajuntament d’Almussafes aconsegueix el 7,66 sobre 10 i els principals problemes són, per aquest ordre, l’atur (19 %) i la falta de transport públic (18 %). Per a l’alcalde d’Almussafes, Toni González, aquests resultats “demostren que el govern que presidisc està en sintonia amb les preocupacions de la població i posa en marxa projectes que augmenten el seu benestar”.

L’Ajuntament d’Almussafes acaba de fer públics els resultats de l’Enquesta del Model de Ciutat que el consistori municipal elabora cada dos anys per a conéixer el grau de satisfacció de la població sobre diferents temes relacionats amb la vida en la localitat. En l’última convocatòria d’aquest projecte coordinat per diversos tècnics de l’administració municipal, i que es va elaborar durant el mes de setembre de 2017, la ciutadania almussafense atorga un 8,28 sobre 10 a la qualitat de vida en la població.

Aquesta xifra evidencia un increment quant a l’índex de satisfacció obtingut en l’enquesta de 2014, que ho situava en el 7,3. Segons les conclusions recollides en l’informe, totes les franges d’edat consideren que la situació ha millorat, quan en 2014 en les franges de 26-35 i 50-64 l’opció de l’empitjorament superava a la de la millora. Concretament, el percentatge que opina que la localitat d’Almussafes ha millorat és del 73,35 %, la qual cosa suposa un augment respecte a 2012 (39 %) i 2014 (48 %).

“Prémer l’opinió de la ciutadania sobre els diferents temes que els afecten és essencial per a plantejar les polítiques públiques a nivell municipal que contribuïsquen a atendre les seues necessitats i resoldre els seus problemes i aquesta enquesta és una eina primordial en aqueix sentit”, explica el president de l’executiu, Toni González. Quant als resultats registrats, el primer edil els qualifica de “molt satisfactoris” atés que, en la seua opinió, “demostren que el govern que presidisc està en sintonia amb les preocupacions de la població i, per tant, posa en marxa projectes que augmenten el seu benestar”, destaca.

La xifra s’ha establit a partir de la mitjana obtinguda per les diferents variables plantejades. Així, la millor puntuació l’han obtinguda les festes, que aconsegueixen una mitjana de 8,7, seguides de les instal·lacions esportives i l’esport, que han registrat un 8,25. A continuació, se situen les zones verdes, que passen de la primera a la tercera posició malgrat que han rebut aquesta nota que en 2014, un 8. Entre les conclusions també destaca que la franja d’edat compresa entre els 36 i els 49 anys és, especialment, la que realitza valoracions més crítiques i que la franja d’edat de majors de 65 anys és la que valora més positivament tots els aspectes.

Quant als serveis públics, els almussafenses valoren com més importants, per aquest ordre, els parcs i jardins, les festes patronals, l’oferta d’activitats esportives, culturals i d’oci, la ciutadania, les instal·lacions esportives, els serveis públics en general, la tranquil·litat, la seguretat, la neteja, les subvencions i les ajudes i el manteniment de les infraestructures. Respecte a la qualitat de la prestació d’aquests citats serveis públics prestats per l’Ajuntament, un 85,84 % dels enquestats considera que és molt millor que la dels municipis limítrofs. Amb tot, la puntuació mitjana dels enquestats sobre la prestació de serveis que realitza l’Ajuntament d’Almussafes obté un 7,66 sobre 10.
 
Els principals problemes
 
L’atur torna a repetir com el primer problema de la localitat amb un 19 %, “un percentatge que se situa molt per davall del 26 % resistrat en l’enquesta anterior, com a conseqüència de la potent política de foment de l’ocupació que estem duent a terme durant la present legislatura”, afirma el president de la corporació. Com a segon problema apareix la falta de transport públic amb un 18 %, que ja en 2014 va ocupar aquesta posició en la llista. En tercer lloc se situa la falta de neteja, amb un 14 %, i destaca la desaparició dels primers llocs les plagues de paneroles, que en l’anterior edició estava en tercer lloc. La resta de problemes per ordre importància són la falta d’aparcament, els excrements dels animals de companyia, la lluminositat en alguns carrers, la falta de millora en la calçada, la falta d’ombra en el parc central i resta de zones enjardinades, i la falta de civisme per part de la ciutadania.
 
El futur
 
Respecte a les perspectives de futur, el 56,76 % dels enquestats opinen que Almussafes millorarà en el futur, la qual cosa implica un augment de quasi deu punts percentuals respecte a l’enquesta anterior, en la qual estava d’acord amb aquesta afirmació el 47 %. D’altra banda, el 2,39 % considera que la situació empitjorarà, quan en 2014 era del 9 %, i el 25,46 % opina que es mantindrà igual. Com a curiositat, destaca que els joves perceben el futur de forma més positiva que la resta dels enquestats i que les persones amb estudis superiors són les que veuen amb millors perspectives el futur de la localitat.

“Entre les moltes dades que ens aporta aquesta enquesta, per resumir, m’agradaria destacar el fet que els ciutadans consideren que actualment el model de ciutat real d’Almussafes està més prop del que consideren ideal que fa tres anys, la qual cosa sens dubte ens anima a continuar treballant pel benestar dels i les almussafenses per aquesta senda que hem seguit fins ara”, conclou González.

Categorías:NOTÍCIES, SOCIETAT