NOTÍCIES

La zona de passeig en direcció a la seu de Protecció Civil estrena font


Del 14 al 18 de maig, els operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes, al costat dels treballadors contractats a través dels diferents plans d’ocupació en actiu, van executar un nou paquet d’intervencions de manteniment urbà en la població. A més d’instal·lar pilones per a regular l’entrada de vehicles pesats en l’aparcament públic del carrer Lira Almussafense, van escometre diferents reparacions i obres, com la construcció d’una nova font per a persones i animals en els voltants de la seu de Protecció Civil.

En el mapa general adjunt estan indicades les zones de localització del calendari d’actuacions de manteniment executades des del dilluns dia 14 i fins divendres passat 18 de maig, tant en els carrers com en les zones verdes, instal·lacions municipals i àrees industrials.

Una de les accions realitzades ha sigut la instal·lació de pilones en l’accés a l’aparcament públic des de la calle Lira Almussafense, amb la finalitat de regular l’entrada i eixida de vehicles pesats, principalment autobusos, i d’aquesta forma controlar els problemes de soroll de la zona.

Així mateix, s’ha dotat el Parc del Sagrari d’un nou espai de descans i han finalitzat les obres de les dues casetes de llum del carrer Nou d’Octubre. Durant la setmana també s’ha procedit a la construcció d’una nova font per a persones i animals, aquesta vegada en el camí que discorre paral·lel a la carretera en direcció a la seu de Protecció Civil, una de les zones principals de passeig de la ciutadania d’Almussafes i de les seues mascotes.

A més, els operaris municipals han finalitzat les obres del mur que delimita el skatepark municipal i ha reparat alguns regs localitzats en els voltants del Parc Rural.

El programa de millores ha incorporat, així mateix, la instal·lació, reparació i renovació de les cobertes metàl·liques dels contenidors del nucli urbà i dels polígons, així com la resposta activa a les incidències diàries de manteniment en la població. Durant la setmana, també s’ha procedit a la reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i a la millora dels aparcaments municipals, utilitzant per a això el farciment de triturat resultant del fresat de les vies públiques.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME