BENESTAR SOCIAL

Almussord Almussafes impartix un curs de comunicació en llengua de signes

Alumnes d’Almussafes, València, Silla i Gandia es reunixen tots els dissabtes en el Centre Cultural

El ple accés de les persones sordes a l’educació és una de les grans reivindicacions d’Almussord


A l’octubre del passat any 2015, l’associació de sords d’Almussafes, Almussord, va iniciar el seu camí motivat por un objectiu prioritari: la millora de la qualitat de vida de les persones amb dificultats auditives en l’àmbit social i laboral. En eixe moment ja anunciaven que una de les seues prioritats més importants passava per aconseguir el ple accés del col•lectiu de sords en l’àmbit de l’educació, a més d’assenyalar la seua intenció de promoure activitats que contribuïsquen a la culturització d’este col•lectiu i la celebració de cursos de llengua de signes i lectoescriptura. Este últim projecte ja ha vist la llum, ja que dissabte passat 9 de gener, l’entitat va inaugurar la seua primera convocatòria formativa. Un total de 12 alumnes, 8 d’Almussafes i la resta de Gandia, Silla i inclús València capital, assistixen tots els dissabtes al taller “Comunicació en llengua de signes”, que impartix el propi president d’Almussord, Jorge Fernández, en el Centre Cultural i que es clausurarà el dissabte 12 de març.

El col•lectiu de sords d’Almussafes, Almussord, treballa des de la seua constitució a mitjan octubre del passat any 2015 en la integració social i laboral de les persones amb dificultats auditives. “Un dels principals factors per a aconseguir este objectiu passa pel ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema educatiu, defenent la implantació d’una opció educativa bilingüe en la Comunitat Valenciana, és a dir, que contemple l’educació castellana/llengua de signes o valenciana /llengua de signes”, explica el seu president, Jorge Fernández.

Així mateix, l’eliminació de les barreres de comunicació existents amb les administracions públiques per a desenrotllar gestions bàsiques de la seua vida quotidiana, la promoció d’activitats que contribuïsquen a la culturització d’este col•lectiu de la societat, com a jornades de teatre i de música oferides a persones sordes, la pràctica d’esports com a pàdel i judo o la convocatòria de cursos de llengua de signes i lectoescriptura són qüestions que defenen els integrants de l’entitat de sords.

Almussord ja ha donat el primer pas per a donar-se a conéixer públicament, a més de començar a educar a la ciutadania en la llengua de signes espanyola, amb la celebració del seu primer curs de formació. L’acollida a esta primera iniciativa llançada des del col•lectiu ha sigut positiva, ja que són un total de 12 les persones que s’han inscrit en el taller “Comunicació en llengua de signes, de 30 hores de duració, la primera sessió del qual es va celebrar dissabte passat 9 de gener”. “Estem molt satisfets amb el desenrotllament d’este curs, ja que comptem amb participants de diferents localitats que ens demostren un gran compromís i unes ànsies enormes d’aprendre la llengua de signes espanyola”, afig Fernández.

Tots els dissabtes, entre les 10 i les 13 hores, la sala de conferències del Centre Cultural es transforma en un espai de convivència, de camaraderia i de capacitat d’aprenentatge, ja que al tractar-se d’un grup reduït d’estudiants, les conversacions fluïxen de manera natural entre el professor i els alumnes.

La majoria dels participants en el curs s’han inscrit perquè mantenen contactes amb alguna persona sorda i volen aprendre a comunicar-se amb ella de manera natural, encara que també hi ha algun cas extrem i que arriba al cor, com el d’un alumne que va tindre un greu accident que li va portar a la ruptura d’un timpà i la incapacitat de moure’s durant quatre anys, una història de vida que li va portar a conscienciar-se de la importància de la comunicació amb les persones amb dificultats auditives.

Categorías:BENESTAR SOCIAL, NOTÍCIES