ECONOMIA

Almussafes tanca el 2015 amb un superàvit de 3,95 milions d’euros

El consistori destinarà 829.000 euros d’este excedent a un paquet d’inversions financerament sostenibles

L’ajuntament no concertarà l’operació de crèdit de 600.000 prevista en els comptes municipals d’enguany


El consistori d’Almussafes va informar, en la sessió plenària ordinària d’este mes de març, de la liquidació del pressupost del 2015, un resultat òptim per l’ajust quant a ingressos i gastos, l’obtenció d’un superàvit en termes de comptabilitat de 3,95 milions d’euros i el compliment del límit del gasto, la sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària, d’acord amb els paràmetres establits pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Amb un estoc de deute del 44’52 per cent dels recursos liquidats durant l’exercici, el més davall del període democràtic, l’ajuntament pot destinar l’excedent pressupostari de les seues finances públiques a inversions financerament sostenibles, d’acord amb el RD Llei del Govern. En l’actualitat, el consistori municipal estudia els projectes urbanístics en què invertirà la xifra de 829.000 euros.

El rigor pressupostari, el control del gasto corrent i l’ajust quant a ingressos i gastos han sigut factors clau perquè l’Ajuntament d’Almussafes haja liquidat el pressupost del passat any 2015 amb gran rapidesa i amb un excedent pressupostari de 3,95 milions d’euros, la xifra més elevada de la seua història, a més de complir amb tots els paràmetres regulats en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Per a l’alcalde i responsable de la Hisenda municipal, Toni González, “el comportament fiscal i l’execució pressupostària d’ingressos i gastos ha sigut envejable, ja que els gastos s’han ajustat quasi al 100% al pressupost inicial i els ingressos han superat la previsió inicial com a conseqüència de l’increment de l’activitat industrial tant en el polígon Rei Joan Carles I com en Ford”.

En concret, el control del gasto ha permés que dels 13,5 milions d’euros pressupostats inicialment i incrementats a 17,1 milions d’euros a través de modificacions de crèdit durant l’any, l’ajuntament haja gastat finalment 13,1 milions, és a dir, un 76% del total. Així mateix, els ingressos previstos en data novembre del 2014 eren de 13,5 milions d’euros dels quals, després de les modificacions de crèdit amb una previsió definitiva de 17,1 milions d’euros, s’han reconegut finalment com a drets de cobrament 16,8 milions d’euros.

Per tant, l’estalvi brut actual és de 4,7 milions d’euros i l’estalvi net, és a dir la capacitat d’estalvi de l’ajuntament, se situa en 3,9 milions d’euros i eixa xifra assegura la liquiditat de l’Ajuntament d’Almussafes i la capacitat d’afrontar les inversions pressupostades amb finançament propi i sense necessitat concertar l’operació de crèdit de 600.000 euros inicialment prevista en els comptes públics.

“Este resultat, segons González, ens ha permés situar l’estoc de deute dels recursos ordinaris liquidats a 31 de desembre del 2015 en un 44,52%, enfront del 59’48% del passat exercici pressupostari, un deute molt sostenible si es compara amb el màxim establit per la llei, un 75%, i que millora l’objectiu fixat inicialment per a l’exercici.

El consistori municipal ha complit, així mateix, amb el sostre de gasto establit per la legislació estatal, ja que a pesar de la major dotació pressupostària destinada a les polítiques socials, les subvencions i el Pla d’Ocupació del 2015, encara han sobrat 788.469 euros.

La bona gestió assegura que l’Ajuntament d’Almussafes haja pogut destinar una major dotació econòmica a les polítiques socials, que mantinga la qualitat de les competències, a més de tindre garantida la liquiditat, l’estabilitat pressupostària i una gestió econòmica i financerament positiva per als pròxims exercicis, tal com s’estima en l’informe de la Intervenció Municipal d’anàlisi dels comptes municipals del 2016, aprovats el passat mes de novembre.

Categorías:ECONOMIA, NOTÍCIES