NOTÍCIES

Noves intervencions de manteniment urbà per part de l’Ajuntament d’Almussafes


El calendari de millores urbanes, executades pels operaris de la brigada municipal, junt amb els 17 treballadors contractats a través dels programes d’ocupació del Servef EMCORD i EMCORP, va sumar una nova setmana a Almussafes. Reparacions de voreres en les vies públiques del nucli urbà i també de les àrees industrials, instal·lació de nous tanques i portes i col·locació de cobertes metàl·liques en els contenidors són les principals accions realitzades del 9 al 13 d’abril.

En el mapa general d’actuacions s’indiquen les zones de localització del calendari d’actuacions de manteniment executades des de dilluns passat dia 9 i fins al divendres 13 d’abril, tant en els carrers com en les zones verdes, dependències municipals i àrees industrials.

Tal com es percep en les imatges, la reparació de voreres tant en les vies públiques del nucli urbà com en els dos polígons industrials d’Almussafes han centrat bona part de les intervencions de millora urbana completades.

Així mateix, la posada a punt de la senyalització vertical i la instal·lació, reparació i renovació de noves cobertes metàl·liques en els contenidors del nucli urbà i de les zones industrials han centrat el calendari d’obres setmanal, la planificació del qual incorpora un ampli palmito d’incidències diàries, algunes d’elles fruit de les peticions traslladades directament per la ciutadania.

La passada setmana també es va actuar en el Parc Rural Municipal, on es va instal·lar una nova porta metàl·lica d’accés al recinte, així com en l’àrea de descans que transcorre paral·lela al Barranc del Tramuser, espai en què es van dur a terme distints treballs de millora, i en una de les entrades del Parc Central, en la que s’ha procedit a la renovació del tanca.

La reparació i reposició de material en els parcs públics per a mascotes i la millora dels aparcaments municipals, utilitzant per a això el farcit de triturat resultant del fresatge dels carrers, completen l’itinerari de millores urbanes.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME