NOTÍCIES

L’Ajuntament d’Almussafes renova el servei de desplaçaments en taxi als centres sanitaris

L’Ajuntament destinarà enguany 30.000 euros per al manteniment d’aquesta iniciativa, 10.000 més que en 2018 i 16.000 més que en 2017

Cobreix els trasllats per a visites mèdiques que queden fora de l’horari de cobertura de la línia d’autobús existent

L’any passat es van comptabilitzar un total de 614 viatges gràcies a aquest programa d’ajudes, a una mitjana de 51,16 per cada mes


La ciutadania almussafenya continuarà disposant enguany del servei de desplaçaments en taxi als centres sanitaris. L’Ajuntament ha inclòs de nou aquesta partida en els Pressupostos Municipals de 2019 augmentant en 10.000 euros la quantitat destinada a aquesta qüestió. Així, el programa disposa ara de 30.000 euros, 16.000 euros més que en 2017, any en què l’executiu local va reprendre el servei després de no renovar-se l’acord entre l’Hospital de la Ribera, en aquell moment encara de gestió privada, i el consistori.

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes continuarà oferint durant enguany 2019 el servei de desplaçaments en taxi als centres sanitaris que l’actual executiu local va reprendre a mitjan 2017 amb la finalitat de reforçar la cobertura de la línia d’autobús existent en el municipi. La iniciativa persegueix un triple objectiu: fer efectiu el dret reconegut constitucionalment a la protecció de la salut, garantir la igualtat d’accés de tota la ciutadania als beneficis del sistema sanitari i articular un sistema de transport àgil i assequible als centres sanitaris corresponents amb caràcter transitori fins que l’administració autonòmica establisca per a la població una mobilitat sanitària adequada i de qualitat.

Tal com havia ocorregut fins ara, poden sol·licitar-lo aquelles persones empadronades en la localitat, que estiguen al corrent de les obligacions tributàries amb el consistori, que necessiten desplaçar-se al centre sanitari oficial que els correspon i que no disposen de vehicle propi ni familiars disponibles per a aquest desplaçament. Les persones interessades a fer ús d’aquest servei, que no cobrirà l’horari comprés entre les 9.45 i les 11 hores per quedar cobert per la línia d’autobús, hauran de sol·licitar-lo, si pot ser, amb cinc dies d’antelació en les dependències del Departament de Benestar Social, situades en el Centre de Salut, i presentar el Justificant de Cita prèvia de l’Hospital.

“El benestar de la ciutadania és primordial en una societat avançada com la nostra i per aquest motiu hem inclòs aquesta partida pressupostària, amb la qual el pagament del servei es converteix en una qüestió simbòlica, atés que la persona usuària tan sols abonarà 2 euros dels 40 que costa cada trasllat”, destaca el regidor de Benestar Social i Sanitat, Faustino Manzano. “Des de 2017 hem augmentat el pressupost per a aquest programa en 16.000 euros, una prova del nostre compromís amb la qualitat de l’atenció sanitària que reben els nostres veïns i veïnes”, assenyala.

La subvenció ha d’incloure’s en la pròxima Declaració de la Renda de la persona sol·licitant, la qual haurà de recollir l’autorització per al viatge per a entregar-li-la a la persona que realitze el servei, un requisit indispensable, i avisar a l’empresa transportista del mateix el dia anterior perquè puga planificar la jornada laboral.

Tal com consta en les bases, que poden consultar-se en la pàgina web www.almussafessubvencions.es, “queden exceptuades d’abonar els dos euros aquelles persones en situació d’emergència social greu, degudament acreditades per les tècniques del Departament de Benestar Social”. En el text també es recorda que la subvenció estarà condicionada al fet que no se sobrepasse el límit pressupostari disponible i, en tot cas, al no establiment per la Generalitat Valenciana d’un servei de mobilitat sanitari adequat, sostenible i que complete l’horari de visites i atencions mèdiques del veïnat d’Almussafes.

En 2018 es van comptabilitzar un total de 614 viatges, a una mitjana de 51,16 per cada mes.

Categorías:NOTÍCIES, SANITAT