ECONOMIA

L’Ajuntament d’Almussafes proposa a la ciutadania un pla personalitzat per al pagament dels impostos municipals

Gràcies a aquesta iniciativa, aprovada en el ple de la setmana passada, els tributs es podran abonar en deu quotes mensuals

Per a acollir-se a aquesta nova modalitat, en la qual no es cobraran interessos de demora, és necessari sol.licitar-lo oficialment fins al pròxim 15 de gener

L’objectiu d’aquesta mesura, segons la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, és millorar la fórmula de fraccionaments en plena crisi econòmica


A partir de 2021, la ciutadania almussafenya podrà abonar tots els seus tributs municipals a través del nou Pla Personalitzat de Pagament, un mecanisme amb el qual les persones que estiguen obligades a liquidar impostos a la hisenda local podran fer-ho en deu terminis que es carregaran entre febrer i novembre. Amb aquesta proposta, que serà possible gràcies a la modificació de l’Ordenança General de Gestió i Recaptació, l’executiu municipal busca “facilitar i flexibilitzar” a la població aquest tràmit enmig de la crisi provocada per la pandèmia, una millora positiva tant des del punt de vista econòmic com de gestió. Les persones interessades podran sol·licitar aquesta possibilitat fins al pròxim 15 de gener i si és acceptada no hauran de tornar a presentar la seua petició en els següents exercicis sempre que es complisquen els terminis i no existisca manifestació expressa en contra.

L’Ajuntament d’Almussafes continua treballant per a minimitzar les conseqüències de la greu crisi sanitària i econòmica a la qual s’està enfrontant la població a causa de la pandèmia de coronavirus. Una de les últimes accions empreses per l’executiu municipal per a lluitar contra els efectes negatius d’aquesta situació ha sigut la modificació de l’Ordenança General de Gestió i Recaptació per a facilitar i flexibilitzar el pagament de tributs.

La proposta, aprovada en el plenari de la corporació municipal celebrat el passat dilluns, permetrà a la ciutadania abonar els diferents impostos dependents de l’Ajuntament, com l’IBI, el IVTM, l’IAE i els guals permanents a través d’un pla de pagament personalitzat mitjançant el qual la persona que ho sol·licite i complisca els requisits, podrà distribuir l’import total dels impostos en deu quotes que hauran de satisfer-se els dies 5 de cada mes des del 5 de febrer i fins al 5 de novembre, tots dos inclusivament.

“L’actual situació de crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia de la COVID19 fa necessari facilitar i flexibilitzar els terminis de pagament a la nostra ciutadania, millorant la fórmula dels fraccionaments i concedint la possibilitat a cada subjecte passiu que sol.licite un pla personalitzat de pagament dels seus tributs amb l’Ajuntament”, explica la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, sobre aquesta novetat que espera “que resulte útil per a totes aquelles persones que es troben en una situació incerta a causa de les actuals circumstàncies”.

Requisits

Per a accedir a aquest sistema especial de pagament és necessari no tindre deutes pendents amb l’administració municipal i que la quota mínima que resulte d’aplicar a la suma dels citats tributs no siga inferior als 20 euros. A més, serà obligatori domiciliar el pagament dels terminis en un únic compte. Les persones que desitgen acollir-se al pla, a les quals no se’ls cobrarà interessos de demora sempre que es complisquen els venciments indicats i que podran causar baixa del mateix pagant d’una sola vegada les quotes pendents, poden sol.licitar-ho fins al 15 de gener en dependències municipals.

Des de la Regidoria d’Hisenda informen que les sol.licituds acceptades tindran validesa per temps indefinit “sempre que no existisca manifestació expressa en contra per part de la persona interessada i que no deixen de realitzar-se els pagaments en la forma establida”. D’aquesta manera, tal com comenta Albuixech, “evitem que cada any s’hagen de presentar les corresponents instàncies, amb el que això suposa, tant per a la ciutadania com per al departament encarregat de gestionar aquest programa”.