EDUCACIÓ

L’Ajuntament d’Almussafes dobla el pressupost destinat a ajudes a universitaris

Enguany repartirà 20.000 € entre els jóvens estudiants

El consistori augmenta també de 100 a 150 € la quantia màxima a percebre per cada interessat

El pròxim 23 d’abril finalitza el període de presentació de les sol•licituds per a poder accedir a la subvenció


Els estudiants universitaris d’Almussafes ja poden presentar la sol•licitud per a acollir-se a les ajudes de l’Ajuntament dedicades a finançar material didàctic, llibres de text i transport del curs acadèmic 2015-2016. El període per a cursar la corresponent instància romandrà obert fins al pròxim 23 d’abril. Tal com es va anunciar a finals del 2015, el consistori hi ha duplicat el pressupost dedicat a esta qüestió, al passar de 10.000 a 20.000 €. A més, l’import màxim que podran percebre els interessats augmenta de 100 a 150 €, “per a alleujar un poc l’esforç que suposa fer front a les elevades taxes que s’abonen actualment”, ressalta la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

El cost econòmic de cursar una carrera universitària s’ha incrementat considerablement durant els últims anys. En l’actualitat, les famílies han de fer front a importants inversions per a permetre que els seus membres puguen obtindre títols superiors. Per este motiu, l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit duplicar la consignació pressupostària dedicada a subvencionar als estudiants universitaris, amb la finalitat prioritària de què accedisquen a les ajudes un nombre més gran de veïns i perquè estos puguen rebre una quantia econòmica major per a adquirir llibres de text i material didàctic i per a sufragar part del transport utilitzat en els seus trasllats fins als centres educatius.

En concret, la Regidoria de Joventut ha decidit destinar un total de 20.000 € durant el present exercici, just el doble que la dotació aprovada en els comptes generals de 2015, i augmentar la quantia màxima a percebre per sol•licitant dels 100 als 150 €. Dels 10.000 € consignats el passat any 2015, la primera edició de l’esmentada iniciativa, es van utilitzar 8.200 €, becant finalment a un total de 82 estudiants universitaris. “Som conscients de l’enorme esforç que les famílies de la localitat fan per a aconseguir que algun dels seus membres puga accedir a títols superiors i des de l’equip de govern volem facilitar, en la mesura que siga possible, la seua aposta pels estudis i el coneixement”, explica la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

El període de presentació de les sol•licituds per a accedir a l’ajuda, que ja està obert, romandrà disponible fins al pròxim 23 d’abril, just un mes des que es va publicar en el Butlletí Oficial de la província, i podran accedir a la mateixa aquells que estiguen matriculats durant el curs acadèmic 2015-2016 en qualsevol centre autoritzat per a l’obtenció de títols universitaris en ensenyaments universitaris oficials adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.

A més, podran presentar la sol•licitud els que estiguen immersos en la preparació del Projecte Final de carrera, si la superació del dit projecte és imprescindible per a l’obtenció del títol corresponent, no constituïx una assignatura més del pla d’estudis i no es realitza simultàniament amb algun dels cursos. Serà necessari també acreditar que el sol•licitant està empadronat a Almussafes amb una antiguitat del menys un any, en data 1 de setembre del 2015.

En l’apartat d’Esports del portal web municipal www.almussafes.net estan a disposició dels interessats les bases i els formularis que és imprescindible entregar degudament omplits en el Registre General de l’Ajuntament o en el pavelló Poliesportiu Municipal per a poder accedir a l’ajuda, entre els que figura una fotocòpia del DNI, una fotocòpia de la matrícula oficial i del document acreditatiu del pagament de la matrícula i, en el cas de disposar beca, aportar el justificant de concessió. Així mateix, es presentarà també el document de manteniment de tercers, en el que figurarà el compte bancari en la qual es realitzarà l’ingrés.

Categorías:EDUCACIÓ, NOTÍCIES