CULTURA

L’Ajuntament d’Almussafes concedix 58.000 euros en subvencions a associacions locals

Un total de 29 entitats d’àmbit cultural, festiu i civicosocial, la majoria d’elles membres del Consell Municipal de Cultura, són les destinatàries de les ajudes ordinàries que, per primera vegada, són de concurrència competitiva

Les bases reguladores de les esmentades subvencions han sigut elaborades pel propi Consell

L’executiu també té consignat un import de 15.000 euros per a distribuir entre les associacions que sol·liciten finançament per a esdeveniments de caràcter extraordinari, el termini de les quals es mantindrà obert fins a finals d’any


Les entitats culturals, festives i civicosocials de la localitat d’Almussafes rebran enguany 2017 de forma conjunta 58.000 euros, en concepte de subvenció ordinària, amb la finalitat de finançar part del seu programa d’activitats anual. El consistori municipal acaba d’anunciar esta proposta definitiva, una vegada conclòs el període d’al·legacions preceptiu des de la seua publicació provisional. A més de les esmentades ajudes de concurrència competitiva que reben els diferents associacions, moltes d’elles membres actius del Consell Municipal de Cultura, el consistori també els brinda la possibilitat d’acollir-se a altres subvencions de caràcter extraordinari durant el present any. Esta col·laboració econòmica de l’executiu, que ascendix a 15.000 €, es podrà sol·licitar fins al pròxim 31 de desembre.

A més d’estes noves línies de subvenció genèriques per a entitats locals de caràcter festiu, social, cultural i cívic, creades enguany amb la finalitat d’adaptar-se al criteri de concurrència competitiva que establix la llei, els comptes generals de 2017 mantenen unes línies de subvenció nominatives que són fruit de convenis de col·laboració per la seua funció social prioritària.

L’Ajuntament d’Almussafes acaba de publicar l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’assignen, de manera definitiva, les subvencions ordinàries a les associacions culturals, festives i cívic socials de la població per a l’exercici de 2017. En total, l’executiu repartix enguany 58.000 euros en ajudes per a la realització d’activitats de promoció cultural entre les 29 entitats locals que han resultat beneficiàries.

En xifres concretes, el consistori municipal ha distribuït 19.991 € entre 15 entitats culturals, cinc associacions d’àmbit festiu han sigut beneficiàries de 19.008 € i la quantia global de 12.785 euros s’ha repartit entre nou entitats civicosocials.

“Des de l’Ajuntament d’Almussafes sempre hem promocionat la cultura i el teixit associatiu vinculat a la mateixa a través de la concessió anual de subvencions, encara que este és el primer any que hem aplicat la major transparència a este procés amb la constitució del Consell Municipal de Cultura, els membres de la qual han elaborat i consensuat les bases reguladores de les ajudes que, per primera vegada en la nostra història, són de concurrència competitiva, destaca l’edil de Cultura, Teresa Iborra.

Esta iniciativa dóna cobertura a totes aquelles activitats que tenen per objectiu la promoció dels aspectes culturals d’Almussafes, l’impuls als programes innovadors i el foment de la participació en activitats del programa cultural, festiu i social dins del municipi.

Tal com establix la normativa reguladora, després de la concessió de la subvenció, l’Ajuntament procedirà a un primer pagament del 50% del seu import, mentres que el 50% restant s’abonarà una vegada hagen justificat el gasto realitzat, tràmit que podrà realitzar-se fins al 31 d’octubre d’este 2017. Entre els gastos subvencionables destaquen els generals de funcionament de l’entitat, els de les activitats culturals programades, aquells derivats del lloguer d’instal·lacions i de material tècnic per al desenrotllament de les activitats, o bé els generats per la publicació de revistes o material divulgatiu, entre altres.
 
Subvencions extraordinàries
 
Fins al pròxim 31 de desembre, les esmentades entitats també podran sol·licitar una subvenció extraordinària que els permetrà finançar activitats extra o d’especial interés a desenrotllar dins de la localitat. Així mateix, les ajudes també serviran per a sufragar la seua participació en trobades o activitats comarcals, provincials, autonòmics, nacionals i internacionals promoguts per les federacions o conjunt d’entitats anàlogues, dins o fora de la localitat, i inclús programes d’actes de celebració per complir d’aniversaris de referència de l’entitat. L’import global consignat a este efecte en el pressupost de 2017 ascendix a 15.000 euros.
 
Subvencions nominatives
 
L’Ajuntament d’Almussafes també col·labora amb projectes d’entitats que, pel seu caràcter especial, com el seu foment a la cultura, a l’educació o la solidaritat, reben una subvenció en forma de conveni. Respecte d’això, el pressupost de 2017 consigna ajudes als centres educatius, a les AMPAS, a les Falles, a la Societat Musical “Lira Almussafense” i a l’Associació de Jubilats i Pensionistes, entre altres.

Categorías:CULTURA, NOTÍCIES