NOTÍCIES

L’Ajuntament d’Almussafes bonificarà a les empreses que contracten de manera indefinida a treballadors

L’executiu local modifica l’ordenança fiscal sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques per a bonificar en un 7% a aquelles empreses que creuen ocupació indefinida

Per a beneficiar-se d’esta bonificació en el IAE, les empreses hauran d’haver ampliat la seua plantilla en un mínim de 50 operaris durant el present any 2016

A més, a les empreses de categoria fiscal 1 se’ls rebaixa el IAE del 2’55 al 2’50

No es reduïx l’IBI del 0’42 al 0’40 perquè eixe estalvi de 100.000 euros es va a destinar a polítiques socials i accessibilitat


L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’adoptar un acord, des del punt de vista de la seua política fiscal, encaminat a impulsar la creació d’ocupació en la localitat, a més de suposar un important impuls a l’activitat industrial de la multinacional Ford i també de les distintes empreses emplaçades en els seus dos polígons industrials, el parc industrial Joan Carles I i el Polígon Nord. Durant la sessió plenària extraordinària, celebrada ahir dilluns dia 24, el consistori d’Almussafes va aprovar, amb els vots a favor del grup municipal socialista en el govern, i en contra de Compromís i PP, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques, amb la finalitat de fer un pas més en les polítiques actives d’ocupació. De fet, l’executiu local bonificarà amb un 7% en el rebut de l’any que ve 2017 a aquelles empreses que hagen ampliat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit, sempre que eixe increment siga igual o superior al 3% i que este represente com a mínim a 50 treballadors. Així mateix, els empresaris d’Almussafes, els negocis dels quals es troben catalogats en els carrers de categoria fiscal 1, abonaran un impost menor per la seua activitat econòmica l’any que ve, ja que la corporació municipal acaba d’acordar la reducció de l’índex de situació del 2’55 vigent al 2’50. Els veïns d’Almussafes també es van a poder beneficiar de la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles, ja que els fraccionaments en el pagament dels rebuts s’amplien de dos a tres. Les modificacions adoptades i que entraran en vigor en els rebuts del 2017, no afectaran el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del consistori municipal per a l’any que ve.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, responsable directe de la Regidoria d’Hisenda, ha impulsat dos iniciatives tributàries i fiscals de gran envergadura per al sector industrial de la localitat, per a aconseguir implementar noves mesures tendents a reduir la desocupació de la població, a més de col•laborar estretament amb la seua activitat industrial i econòmica.

En este sentit, li va plantejar al ple una proposta de modificació de les ordenances fiscals, que s’aplicarà a partir del pròxim exercici pressupostari i que suposa no sols una reducció dels tributs que abonen les empreses locals, sinó també la concessió d’una bonificació per creació d’ocupació per a aquells grans centres de treball, els emmarcats tributàriament en categoria fiscal 1, que hagen contractat, de manera indefinida, a un mínim de 50 treballadors durant el present any 2016.

Així mateix, l’Ajuntament d’Almussafes va adoptar un altre acord sobre el IAE, que beneficiarà a aproximadament un centenar d’empreses. Concretament s’ha reduït el coeficient aplicat a l’impost del 2’55 al 2’50 per a les de categoria fiscal 1, emplaçades totes elles en les dos zones industrials de la població, creant un nou escenari tributari que beneficia directament al sector industrial.

Amb estes dos mesures adoptades el consistori municipal avança en la seua aposta pel foment de l’ocupació i la reducció de l’índex de desocupació de la localitat. “L’índex tributari que apliquem al IAE, el 2’50, és un dels més econòmics si ho comparem amb altres poblacions que també disposen de polígons industrials punters i de referència des del punt de vista econòmic i en els que el coeficient regata el màxim aplicable per llei, és a dir, el 3’8”, explica el titular d’Hisenda, qui incidix en el fet que ambdós acords suposaran una injecció econòmica important per als nostres empresaris, a més de retratar el nostre compromís amb l’augment de les contractacions i el descens de la taxa de desocupació local.

IBI fraccionat

Encara que el coeficient de l’IBI urbà d’ús residencial es manté en el 0’42, fregant el mínim legal aplicable que se situa en el 0’40 %, l’ajuntament ha variat l’article 57 de l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, acordant el fraccionament de l’IBI en tres venciments, que seran el 5 de juliol, 5 d’octubre i 5 de desembre o immediats hàbils posteriors, per a beneficiar tots els veïns. “No acceptem l’esmena presentada per Compromís de reducció del coeficient, ja que eixa acció no tindria massa repercussió en el rebut de cada titular, no obstant això l’import global d’estalvi, que ascendix a uns 100.000 euros, ens va a permetre realitzar una important inversió en polítiques socials i en el desenrotllament del Pla d’Accessibilitat Local durant l’any que ve”, constata el president de l’executiu, qui es compromet a situar l’IBI urbà en el 0’40 durant la present legislatura.

Bonificació del 95% per a la Societat Musical

L’any que ve, la Societat Musical “Lira Almussafense” es beneficiarà d’una bonificació del 95% de la quota integra de l’IBI, per desenrotllar activitats d’especial interés o utilitat municipal en l’immoble que té reconeguda la qualificació de ben Immaterial de Rellevància Local de la Generalitat Valenciana.

Categorías:NOTÍCIES, OCUPACIÓ