ANIMALS i MASCOTES

L’Ajuntament d’Almussafes actualitza el seu cens de gossos potencialment perillosos

La Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local està contactant amb les persones propietàries per a aconseguir-ho

La tinença d’aquesta mena d’animals exigeix una sèrie de requisits i tràmits que no es compleixen en tots els casos

L’actual cens autonòmic recull 78 cans d’aquest tipus en el municipi, però en el registre municipal tan sols apareixen 14


L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local ha posat en marxa una campanya informativa per a actualitzar els censos autonòmic i local dels gossos potencialment perillosos existents en el municipi. Per a això, està contactant amb les persones que consten en aquests registres com a propietàries de mascotes d’aquest tipus perquè regularitzen la documentació inclosa en aquests. En el registre autonòmic consten 78 animals d’aquesta categoria, mentre que en el cens municipal, del qual obligatòriament han de formar part, apareixen solament 14. El regidor de Benestar Animal i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, afirma que “per desconeixement d’aquesta normativa o per la quantitat de documentació necessària per a inscriure i posteriorment donar de baixa a les mascotes legalment en moltes ocasions no es compleix, amb els perills que això comporta”. El consistori aprofita també l’ocasió per a fer una crida al conjunt de la ciutadania perquè pose al dia tota la informació sobre els seus gossos, siguen o no perillosos.

La Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local d’Almussafes ha iniciat una campanya informativa i de localització amb l’objectiu d’actualitzar el cens de gossos potencialment perillosos, una tasca d’obligat compliment i amb la qual es busca garantir la seguretat de la ciutadania i el benestar dels propis cans.

Segons el Registre oficial per a la inscripció dels animals de caràcter supramunicipal (RIVIA), a Almussafes hi ha 78 gossos potencialment perillosos. No obstant això, en el cens de la població tan sols apareixen 14. A més, en aquest llistat de caràcter autonòmic es recullen animals que van ser donats d’alta fa ara vint-i-cinc anys, en 1996, per la qual cosa els i les agents del cos policial consideren que molts d’ells ja hauran mort.

“La tinença de gossos domèstics exigeix el compliment d’una sèrie de requisits i la realització d’uns tràmits que, com no pot ser d’una altra forma, són molt més estrictes en el cas dels gossos potencialment perillosos. Pel desconeixement d’aquesta normativa o per la quantitat de documentació necessària per a inscriure i posteriorment donar de baixa a les mascotes legalment en moltes ocasions no es compleix, amb els perills que això comporta”, afirma el regidor de Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, Jaime Wic.

Per a assegurar el compliment de la llei i de l’ordenança municipal que regula aquesta qüestió, UPAMA està contactant personalment amb les persones que apareixen com a propietàries d’aquest tipus de gossos, tant en el RIVIA com en el cens municipal, registres en els quals obligatòriament ha de constar tota la documentació relativa als animals i els seus responsables. “Cada any es registren en el RIVIA uns 4 o 5 gossos perillosos, però en molts casos els seus propietaris no conclouen el procés legal amb la sol·licitud de la llicència obligatòria de tinença, una situació que volem revertir i per al que demanem col·laboració a la ciutadania”, comenta l’edil, qui recorda que, segons l’ordenança en vigor, “la no regularització d’aquestes dades pot sancionar-se amb multes que oscil·len entre els 800 i els 5.000 euros”.

Requisits

Per a poder tindre un animal qualificat com potencialment perillós és imprescindible disposar de llicència de tinença, un tràmit que se sol·licita en el mateix Ajuntament. Però no és l’únic requisit. Les persones propietàries han de ser majors d’edat, superar un examen psicològic oficial, no tindre antecedents penals i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca despeses per valor d’almenys 125.000 euros. Així mateix, respecte al gos, és obligatori injectar-li el microxip amb tota la informació rellevant i sotmetre’l a la prova amb la qual s’obté la seua identificació genètica (ADN). Finalment, i amb tota aquesta documentació, cal incorporar als cans en els citats registres (RIVIA i cens municipal).

Les sol·licituds poden realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes o en la reguarda de la Policia Local, on s’assessora els propietaris i les propietàries per al correcte desenvolupament del procés.

Rottweiler, Pitbull, Dòberman, Dogo de Bordeus, i Staffordshire Bull Terrier són les races de gos potencialment perilloses més abundants a Almussafes, segons el RIVIA.

Cens general caní

Respecte al cens general caní, que també està en aquests moments actualitzant-se, l’Ajuntament té comptabilitzats 1.060 animals, encara que s’estima que podria haver-hi al voltant de 1.400. Per aquest motiu, la Policia Local fa una crida pública perquè els seus propietaris y les seues propietàries regularitzen aquest tipus de situacions, “necessari per al correcte compliment de la normativa, amb la qual només es pretén garantir el benestar dels animals i també del conjunt de la població”.